КОМПОНЕНТ, КРТЕРІЇ ТА ПОКАЗНК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ПРАКТЧНОЇ ПІДГОТОВКI. P. Ocheretna

Анотація


У статті визначено і обґрунтовано компоненти, критерії та показники професійної компетентності майбутніх бакалаврів з документознавства та інформаційної діяльності в процесі практичної підготовки. Розв’язання заявленої проблеми вирішується в результаті розкриття мотиваційного, когнітивно-інформаційний, діяльнісного та оцінно-результативного компонентів. До кожного компоненту визначено критерії та показники професійної компетентності майбутніх бакалаврів з документознавства та інформаційної діяльності підприємства в процесі практичної підготовки.


Посилання


Алексюк А. М., Аюрзанайн А. А., Підласистий П. І. Організація самостійної роботи студентів в умовах інтенсифікації навчання : навч. посіб. К. : ІСДО, 2009. 336 с.

Бабанский Ю. К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. М. : Просвещение, 1985. 208 с.

Беспалько В. П. Элементы теории управления процессом обучения. М. : Знание, 1971. Ч. 2. ?змерение качества процесса обучения. 72 с.

Брокгауз Ф. А., Ефрон ?. А. ?ллюстрированный энциклопедический словарь. Современная версия. М. : Эксмо, 2008. 703 с.

Вергасов В. М. Активизация познавательной деятельности студентов в высшей школе. К. : Вища школа, 1985. С. 15–16.

Городов П. Н. Оптимизация процесса воспитания в высшей военной школе. М. : ?зд-во ВПА, 1983. 341 с.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE% D1%82

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE% D1%8C


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.