ХАРАКТЕРСТКА МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕР КОМП’ЮТЕРНХ ТЕХНОЛОГІЙO. P. Sazhianko

Анотація


У статті на основі аналізу наукових джерел розроблено та схарактеризовано експериментальну модель формування фахової компетентності бакалаврів сфери комп’ютерних технологій. Визначено її структуру: цільовий, змістовий, технологічний, результативний компоненти. Схарактеризовано технологічний складник реалізації моделі. Окреслено очікуваний результат: рівень сформованості у процесі професійної підготовки фахової компетентності бакалаврів сфери комп’ютерних. Визначено п’ять етапів реалізації розробленої моделі. Встановлено, що моделі властиві відкритість та системний розвиток. 

Повний текст:

PDF

Посилання


Барицька О. А. Методика формування фахової компетентності майбутніх учителів музики засобами мультимедійних технологій: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. / Олександра Анатоліївна Барицька. – Київ, 2014 – 21 с.

Бодненко Т. В. Теоретико-методичні засади навчання дисциплін з автоматизації виробництва майбутніх фахівців комп’ютерних систем: автореф. дис. … док. пед. наук: 13.00.02 / Тетяна Василівна Бодненко. – Київ, 2017. – 37 с.

Жмуд О. В. Формування предметної компетентності з архітектури комп’ютера та конфігурацїі комп’ютерних систем у майбутніх учителів інформатики: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Оксана Василівна Жмуд. – Київ, 2015 – 20 с.

Кривонос О. М. Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей майбутніх учителів інформатики в процесі навчання програмування: авторефер. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Олександр Миколайович Кривонос. – Київ, 2014. – 20 с.

Лященко М. Ю. Формування фахової компетентності з основ підприємництва в майбутніх учителів технологій: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Марина Юріївна Лященко. – Київ, 2017. – 19 с.

Матвійчук Л. А. Формування професійних знань майбутніх інженерів-програмістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Людмила Анатоліївна Матвійчук. – Житомир, 2014. – 21 с.

Освітня програма. Професійна освіта (Комп’ютерні технології). Освітній ступінь: бакалавр за спеціальністю 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології). // Затверджено вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 2 від 30.01.2016 р. – Умань., 2016. – 6 с.

Панова С. О. Формування фахової компетентності майбутніх учителів математики на засадах акмеологічного підходу: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Світлана Олегівна Панова. – Бердянськ, 2015. – 21.

Седов В. Є. Формування фахової компетентності майбутніх інженерів-програмістів в умовах магістратури: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Віктор Євгенович Седов. – Херсон, 2016. – 25 с.

Шлянчак С. О. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з інформаційних технологій у вищих навчальних:автореф. дис. … канд. пед. наук:13.00.04 / Світлана Олександрівна Шлянчак. – Київ, 2014 – 23 с.

Шовкун В. В. Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у квазіпрофесійній діяльності: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Віталій Віталійович Шовкун. – Херсон, 2016. – 22 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.