ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОД ДІАЛОГІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУO. P. Slobodyan, I. B. Spivakova

Анотація


У статті проаналізовано основні проблеми діалогізації освітнього простору на науково-теоретичному та педагогічно-практичному рівнях. Підкреслено актуальність  включення студентів у діалоговий освітньо-культурний процес для сьогодення. Визначено різновиди навчального діалогу, встановлено взаємозв’язки  між ними. Розкрито сутність різних видів  діалогу як ефективного засобу пізнання навчального матеріалу та становлення особистості студента аграрного коледжу в процесі саморозвитку особистості. Описано досвід роботи викладання культурологічних дисциплін із застосуванням навчальних діалогових відносин між студентами аграрного коледжу. Визначено необхідність подальшої діалогізації навчального процесу в культурному контексті.


Повний текст:

PDF

Посилання


Библер В.С. От наукоучения – к логике культуры: два философских ведения в двадцать первый век. Москва: Политиздат, 1990. 413 с.

Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. Москва: Советский писатель, 1979. 320 с.

Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т. Москва: Педагогика, 1982 – 1984.

Лотман Ю.М. Культура и взрыв. Москва: Гнозис; ?здательская группа «Прогресс», 1992. 272 с.

Слободян О.П. Творчий саморозвиток особистості студентів педагогічного коледжу в процесі вивчення культурологічних дисциплін: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Луганськ. нац. пед. у-нт ім.Т.Шевченка. Луганськ, 2004. 279 с.

Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию… Москва: Прогресс, 1990. 368 с.

Триняк М.В. Інтеркультурна комунікація: освітній вимір: монографія. Харків: ХНАДУ, 2010. 248 с.

Троїцька О.М. Принципи діалогу і толерантності у розгортанні сучасного культурно-освітнього простору: автореф. дис. … д-ра філос. наук: 09.00.10 /. Інститут вищ. осв. НАПН України. Київ, 2017. 40 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.