МЕТОДКА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ САМОСТІЙНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧТЕЛІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ПІДВЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇO. Sh. Tone

Анотація


Показано актуальність розроблення методики оцінювання  якості самостійної пізнавальної діяльності вчителів у процесі підвищення кваліфікації. Представлено наступні критерії організованості самостійної пізнавальної діяльності: процесуальний, що дає змогу оцінити інформаційну компетентність вчителя; освітній, спрямований на оцінювання інтенсивності самоосвітньої діяльності вчителя  в міжатестаційний період; результативний, що дає змогу оцінити результати методичної і дослідницької діяльності. Розроблена методика оцінювання якості самостійної пізнавальної діяльності вчителів у процесі підвищення кваліфікації інтегрує тест-опитувальник для встановлення рівню інформаційної компетентності вчителя, карту самооцінювання якості самостійної пізнавальної діяльності, а також інструмент обчислення індексу організованості цієї діяльності. Методика передбачає, що якість цієї діяльності оцінюється за чотирма рівнями. Надано якісну характеристику відмінностей між вчителями, які відносяться до типологічних груп, що відповідають вищезазначеним рівням. Для пошуку меж означених рівнів проведено пілотне дослідження на вибірці вчителів, що проходили атестацію в Запорізькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти у 2012 році (n=62). Перспективними напрямками дослідження вважаємо наукове обґрунтування доцільності організації самостійної пізнавальної діяльності вчителів на основі індивідуальних цифрових пристроїв.


Повний текст:

PDF

Посилання


Кільова Г. Сутність оцінювання педагогічних працівників у загальноосвітніх навчальних закладах. Директор школи, ліцею, гімназії.

№4. С. 66–70.

Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов: введение в психометрическое проектирование. К. : Пан Лтд, 1994. 283 с.

Ковальчук В. І. Теоретичні і методичні засади розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів у післядипломній освіті : дис... докт. пед. наук: 13.00.04 / Класичний приватний університет. Запоріжжя, 2008. 460 c.

Попов О. А. Пример вычисления норм теста. Статистика в педагогике и психологии : сайт. URL: http://psystat.at.ua/Articles/Norm_calculation.doc (Дата обращения: 23.08.2018).

Рєутова В. В. Розвиток інформаційної культури вчителів основ економіки в системі післядипломної освіти : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Класичний приватний університет. Запоріжжя, 213. 226 с.

Худолій А. В. Атестація педагогічних працівників. Завучу: усе для

роботи. 2011. №7-8. С. 11–18.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.