КОНЦЕПЦІЇ ПІДВЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛ У США І ВЕЛКІЙ БРТАНІЇА. Р. Chychuk

Анотація


З’ясовано, що розвиток системи перепідготовки та ПК учителів початкової школи упродовж тривалого часу спирається на концептуальні засади педагогіки, що забезпечує функціонування названої системи. Відповідні концепції представлені в статті. Як свідчать результати досліджень концептуальних положень формування освітньої системи ПК учителів у США і Великій Британії, їх характер пов'язаний з розвитком історії країн. Зокрема, розвивається тенденція інтеграції курсової та внутрішкільної форм ПК на базі співробітництва учителів із фахівцями ВНЗ; піднімається питання про демократизацію навчального процесу ПК вчителів початкової школи.


Повний текст:

PDF

Посилання


American Association for Employment in Education. Education Supply and Demand in the United States. − Columbus, OH: American Association for Employment in Education, Inc., 2010. 12 p.

Balow, N. TRJST and the future of In-service training / N. Balow // Forum for the discussion of new trends in education. 1986. Vol. 29, № 1. P. 6−9.

Carol, A. Guidelines for an Effective Evaluation / Aubrey Carol // British journal of In-service Education.1988. Vol. 14, P. 140−145.

Cowan, G. A Schedule of teaching skills: an aid to self evaluation, development and assessment / G.A. Cowan // British Journal of In-Service Education. 1984.Vol. 11, Nos. l. P. 36−38.

Halsey, A.H., Floud, J. and Anderson, C.A. (eds.) Education, Economy and Society. New York, 1961.

Hawley, W.D. Good Schools: A Synthesis of Research on How Schools Influence Student Achievement. Special issue / W.D. Hawley, S. Rosenholtz // Peabody Journal of Education. 1984. Vol. 4. P. 1−178.

Loevinger J. Some thoughts on ego development and counselling / J. Loevinger // Personal and guidance journal. 1980. Vol. 58. p. 157.

National Center for Alternative Certification [Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.teach-now.org/aboutncac.cfm. Назва з екрану. Дата звернення: 23.11.2012.

Reavis, C., Mehaffie, S. Staff Recruitment and In-service Development in Smaller Schools // NASSP Bulletin, 1984. – p. 32.

Reed, D. F., Seyfarth, j. T. Assessing Needs in Rural Schools // The Rural Educator, N.6, Vol. 1, 1984. P. 12.

Андрєєва Галина Борисовна. Подготовка, адаптация и повышение квалификации сельских учителей. Дис. … канд. пед. наук. 13.00.01. М., 2000. 154 с.

Бондарук Я.В. Організація навчального процесу в системі підвищення кваліфікації вчителів у США. Дис. … канд. пед. наук. 13.00.04. Черкаси, 2013. 209 с.

Гаргай Виктор Богданович. Розвитие системы повышения квалификации учителей в Великобритании (конец ХІХ – конец ХХ вв.). Дис. … доктора пед. наук. Новосибирск. 2006. 379 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.