ЗАСТОСУВАННЯ АРТ-ТЕРАПІЇ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВК ФАХІВЦІВStanisław Kunikowski, O. A. Bida

Анотація


З’ясовано, що розглядають різні форми арт-терапії при роботі з дітьми, підлітками і дорослими. Найбільш актуальними є дві основні форми роботи – індивідуальної і групової арт-терапії. Арт-терапія розвиває  творчість особистості. Тому під час арт-терапії зосереджується увага на внутрішньому світі, переживаннях, і почуттях. Тому вважаємо, що арт-терапія має все для потужного потенціалу формування особистості. Вченими арт-терапія розглядається як терапія засобами мистецтва, яка ґрунтується переживаннях, конфліктах, що можуть бути виражені в образотворчому мистецтві та музиці. Арт-терапія допомагає звільнитися від конфліктів і переживань. Відбувається це за допомогою розвитку уваги до почуттів, посилення власної особистісної цінності і підвищення художньої компетенції. Розглянуто різні форми арт-терапії при роботі з дітьми, підлітками і дорослими. Схарактеризовано ознаки, що характеризується арт-терапія. Виокремлено арт-терапевтичні технології, якими нині активно послуговуються психологи, педагоги і власне арт-терапевти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Коджаспирова Г. М. Педагогический словарь: для студ. высш. и сред. пед. учеб. Заведений. М.: Академия, 2005. 176 с.

Головатюк І.Г. Теоретичні основи застосування арт-терапії у процесі професійної підготовки фахівців // «Молодий вчений». Педагогічні науки № 7 (47), липень, 2017 р. С. 276–279

Вознесенська О. Л. Арт-терапія як засіб психосоціального відновлення особистості // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : [Зб. наук. праць] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. К. : КНУ імені Тараса Шевченка. № 3 (29). С. 40–47.

Сорока О.В. Арт-терапія в соціальній сфері. Курс лекцій / Тернопіль, ТДПУ, 2008. 86 c.

Лебедева Л.Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система занятий / Людмила Дмитриевна Лебедева. СПб. : Речь, 2003. 256 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.