Конкретизації ідей гуманізації освіти як основи формування гуманістичної спрямованості особистості майбутнього фахівцяDOI: http://dx.doi.org/10.31548/hspedagog2019.02.004

Grzegorz Buzze, О.A. Bidа, I.B. Spivakova

Анотація


Вирішенню проблеми формування гуманістичної спрямованості особистості майбутнього фахівця і досягнення ним відповідного високого професіоналізму сприяє процес гуманізації системи освіти. У цьому зв’язку виникає потреба в конкретизації ряду ідей гуманізації освіти як основи формування гуманістичної спрямованості особистості майбутнього фахівця, що і зроблено у статті. З’ясовано причини забезпечення формування гуманістичної спрямованості майбутнього фахівця, розкрито можливості розвитку гуманістичної спрямованості майбутніх фахівців. Виявлено різні підходи до розуміння сутності гуманізації: як гуманітарної підготовки і оволодіння гуманітарними знаннями, як розширення гуманітарних знань, як стимулювання прагнень студентів до гуманітарних знань. З’ясовано, що структура гуманістичної спрямованості майбутнього фахівця включає в себе такі компоненти: доброзичливість; емпатійне розуміння; комунікативність; толерантність; професійний оптимізм. Формування гуманістичної спрямованості неможливе без застосування конкретних принципів цього процесу: принцип індивідуального підходу до особистості студента, активної самостійної діяльності студента, рефлексивного бачення професійної діяльності та принцип діяльнісного підходу.

Повний текст:

PDF

Посилання


Myshak O. O. (2016) Humanizatsiya profesiynoyi pidhotovky yak osnova formuvannya huma-nistychnoyi spryamovanosti may-butnikh fakhivtsiv-ahrarnykiv [Huma-nization of vocational training as a basis for the formation of humanistic orientation of future specialists-agrarians]. Visnyk Dnipropetrovsʹkoho universytetu imeni Alʹfreda Nobelya. Pedahohichni nauky. Seriya «Pedahohika i psykholohiya». Vypusk 1(11). 277-280.

Uchytelʹ Inna. (2015) Rozvytok humanistychnoyi sprya-movanosti maybutnʹoho pedahoha profesiynoho navchannya [Deve-lopment of the humanistic orientation of the future teacher of vocational education]. Naukovi zapysky. Seriya: «Problemy metodyky fizyko-matematychnoyi i tekhnolohichnoyi osvity». Vypusk 9 (III). 70-73.

Minyaylova A. V. (2010) Humanistychne vykhovannya studentiv u navchalʹno-vykhovnomu protsesi tekhnichnykh universytetiv [Humanistic education of students in the educational process of technical universities. Mykolayiv, 25.

Bekh I. D. (1997) Dukhovni tsinnosti v rozvytku osobystosti [Spiritual values in the development of personality]. Pedahohika i psykholohiya. Vypusk 1. 124-129.

Opolʹsʹka M. V. (2009) Formuvannya humanistychnoyi spryamovanosti maybutnikh mened-zheriv-ekonomistiv u protsesi profesiynoyi pidhotovky [Formation of the humanist orientation of future managers-economists in the process of professional training]. Kyyiv, 26.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.