THE USE OF STATISTICAL METHODS IN THE RESEARCH OF FUTURE OFFICERS-BORDER GUARDS’ PATRIOTIC EDUCATION ON THE BASIS OF MILITARY TRADITIONSА. LEVYTSKA

Анотація


Автором здійснено аналіз результатів експериментального дослідження патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на основі військових традицій. У ході дослідження здійснено порівняння результатів у контрольній та експериментальній групах окремо за кожним критерієм, а також за їх сукупністю. Автором проведено узагальнення, систематизацію й аналіз отриманих результатів дослідно-експериментальної роботи, співставлено їх з результатами констатувального етапу експерименту. Аналіз результатів експериментального дослідження свідчить про ефективність розроблених і впроваджених в освітній процес НАДПСУ педагогічних умов патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на основі військових традицій та підтверджує гіпотезу дослідження емпіричним шляхом. Автор доходить висновку, що запропоновані педагогічні умови патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на основі військових традицій є ефективними і дозволяють оптимізувати зазначений процес. 

Повний текст:

PDF

Посилання


Мірошніченко В. І. Система патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників : моногра-фія. Хмельницький : Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2012. 376 с.

Сердюк С.І. Формування професійної надійності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки: дис. … канд. пед. наук. Хмельницький, 2018. 289.

Ставицький О. М. Теоре-тичні та методичні засади профе-сійного виховання майбутніх офіце-рів-прикордонників: монографія. Хмельницький : Видавництво НАД-ПСУ, 2014. 464 с.

Стьопіна О.Г. Виховання патріотизму у студентської молоді засобами мистецтва : автореф. канд. пед. наук. Луганськ. 2007. 23 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.