УЯВЛЕННЯ ПРО СТАРІСТЬ І СТАВЛЕННЯ ДО НЕЇ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІА. ШАМНЕ, Ю. ЄВПАК

Анотація


У статті розглядаються уявлення представників юнацького віку про феномен старості. Подано результати емпіричного дослідження уявлення про старість і ставлення до неї студентів 19-22 років (n = 68) на основі використання опитувальника міжпоколінної толерантності та проективної методики Нюттена. Проаналізовано позитивні та негативні стереотипи, які пов’язані із старінням і старістю в аспекті відносин між поколіннями, оцінок і атитюдів сучасної молоді.  Автори розглядають рівень толерантності до феномену старості, зміст і форми прояву толерантних та інтолерантних установок по відношенню до людей похилого віку у юнацькому віці. Як показали результати теоретичного та емпіричного аналізу представники «третього віку» у сучасному суспільстві часто опиняються на позиції соціальних аутсайдерів, тому у статті проаналізовано шляхи мінімізації масштабів прояву ейджизму і його негативних наслідків. 

Повний текст:

PDF

Посилання


Анцыферова Л.?. Психология старости: особенности развития личности в период поздней взрослости. Психологический журнал, 2001. № 3. С. 86-99.

Глуханюк Н.С., Герш-кович Т.Б. Поздний возраст и стратегии его осво-ения. Москва: Московский психолого-социальный институт, 2003. 112 с.

Ермолаева М.В. Прак-тическая психология старости. Москва: ?здате-льство ЭКСМО-Пресс, 2002. 320с.

Микляева А.В. Возрастная дис-криминация как социально-психологический феномен. СПб.: Речь, 2009. 160 с.

Смолькин А.А. Социо-культурная динамика отношения к старости: дис…. канд. социол. наук : 22.00.04. Саратов, 2004. 144 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.