Особливості формування інклюзивної культури студентів закладів вищої освітиDOI: http://dx.doi.org/10.31548/hspedagog13(1).2022.24-30

V. А. Budegay

Анотація


У статті здійснено аналіз наукових джерел щодо особливостей формування інклюзивної культури в студентської молоді. Проаналізовано зарубіжний і вітчизняний досвід формування інклюзивної культури у студентів в умовах інклюзивного освітнього середовища закладу вищої освіти.

Автор відзначає що саме соціальні працівники покликані стати провідниками ідей гуманізму, доступності, життєтворчості, сприяти зміцненню можливостей та забезпеченню рівних прав таких громадян. Тому у підготовці майбутніх соціальних працівників особливого значення набуває утвердження інклюзивної культури як складного багатогранного цілісного утворення, що забезпечує успішне виконання професійних функцій.

Метою статті є дослідження та узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду формування інклюзивної культури в освітньому середовищі закладу вищої освіти. Зарубіжний досвід формування інклюзивної культури у студентів закладів вищої освіти визначається здатністю закладу використовувати всі цінності інклюзії, які впливають на здатність здобувача вищої освіти до культурного самовизначення та самореалізації в діяльності, незалежно від ознак психофізичного розвитку або соціального статусу, спрямованого на позитивну адаптацію та інтеграцію в суспільство.

Формування інклюзивної культури у вітчизняних закладах вищої освіти спрямоване на комплексне застосування цінностей інклюзії та принципів інклюзивної культури: забезпечення рівного доступу до можливостей особистого освітнього, наукового, творчого зростання та самореалізації; можливість отримати нові навички соціалізації та інтеграції; сприяти толерантним стосункам; збереження та відновлення здоров'я; активна культурно-інформаційна та просвітницька діяльність. В аспекті формування інклюзивної культури в системі вищої освіти автор виділяє цінності інклюзії (визнання різноманітності, рівності та справедливості, співробітництва, участі, спільності), які впливають на здатність особистості студента до самовизначення, самореалізації в різних видах освітньої, майбутньої професійної та творчої діяльності, що сприяє позитивній соціалізації й інтеграції в соціум.


Посилання


Altanova A. Tsentr sotsialno-psykholohichnoi reabilitatsii URL: https://nubip.edu.ua/node/93954.

Denisova O., Lekhanova O., Ponikarova V., Gudina T. Inclusive culture of kindergarten, school, college and university teachers. URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2019/11/shsconf_ictdpp2018_10002.pdf

Zhavoronkov R. N. Tekhnolohyia vыssheho ynkliuzyvnoho obrazovanyia ynvalydov, prymeniaemaia v Soedynennыkh Shtatakh Ameryky. URL: http://www.rnp.mesi.ru/images/

Zakon Ukrainy «Pro osvitu». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Kamarulzaman A. Potential for Providing Augmented Reality Elements in Special Education via Cloud Computing / Kamarulzaman Ab Aziza, Nor Azlina Ab Aziz, Anuar Mohd Yusof, Avijit Paul // Procedia Engineering. Vol. 41. 2012. P. 333–339. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705812025672/pdf.

Kachalova T. V. Formuvannia inkliuzyvnoi kultury zakladu vyshchoi osvity. URL: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/956/1/8.pdf

Martyniuk T. A. (2021). Sotsialna intehratsiia molodi z invalidnistiu: monohrafiia. Lutsk: Volynpolihraf, 332 s.

Mokhnach K. V., Nesyna S. V. Poniatye «ynkliuzyvnaia kultura pedahoha» v psykholoho-pedahohycheskoi lyterature. URL: https://phsreda.com/e-articles/140/Action140-74896.pdf

Nugraheni Dwi Budiarti & Sugito. Creating inclusive culture of elementary schools: a case study in karangmojo sub-district gunungkidul regency. The International Journal of Social Sciences. Vol. 6, No. 2, May 2018. URL: http://journal.scadindependent.org/index.php/jipeuradeun/article/view/237

Ovseiko P. V., Pololib L. H., Edmundsa L. D., Civianb J. T., Dalyc M., Buchana A. M.. Creating a more supportive and inclusive university culture: a mixed-methods interdisciplinary comparative analysis of medical and social sciences at the University of Oxford. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03080188.2019.1603880

Sotsializatsiia molodi z osoblyvymy osvitnimy potrebamy: krashchi praktyky: metod. posib. / Bazylenko A., Talanchuk I., Davydenko H. ta in.; za zahalnoiu redaktsiieiu A. Bazylenko. Kyiv: Talkom, 2020. 128 s.

Chupanov A. H., Abdulatipova E. A., Ramazanova E. A. Inclusive Culture As The Basis For The Acceptance Of People With Disabilities. URL: https://www.europeanproceedings.com/article/10.15405/epsbs.2018.09.108

Kholl Dzh. Studentы-ynvalydы y vыsshee obrazovanye. Zhurnal yssledovanyi sotsyalnoi polytyky. 2004. T. 2, № 1. S. 115–126.

Shevtsov A. H. Osvitni osnovy reabilitolohii: monohrafiia. Kyiv: „MP Lesia”, 2009. 484 s.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.