Формування лідерських якостей особистості у закладах вищої освітиDOI: http://dx.doi.org/10.31548/hspedagog13(1).2022.81-88

S. B. Khrystiuk

Анотація


Дане дослідження присвячено аналізу сучасної проблематики формування лідерських якостей особистості у вищих навчальних закладах України; лідерські якості особистості розглядаються як безпосередній контакт між лідером і послідовниками, зосереджено увагу на багатофункціональності лідерства в закладах вищої освіти, наявності лідерських якостей як у керівників навчального закладу, так і інших учасників (викладачів-лідерів), здатності виховувати лідерів; усвідомленню сутності лідерства, фундаментальних трансформацій, які переживають нині заклади вищої освіти та їх лідери, зазначені основні причини невдач сучасних лідерів у контексті нової цивілізаційної парадигми, вплив ментальної моделі на поведінку та її взаємозв’язок із зовнішнім світом. З цією метою досліджено формування в університеті нової культури праці, в якій абсолютно всі ланки, всі учасники навчального процесу зацікавлені у підвищенні якості вищої освіти. Підкреслено, що Україна має досить високий рівень системи вищої освіти відповідно до світових індексів та рейтингів за якістю вищої освіти. У дослідженні стверджується, що сучасний лідер – це людина, яка мислить глобальними категоріями, передбачає потенційні можливості, демонструє знання інноваційних технологій, заохочує до конструктивних дій, сприяє розвитку здібностей особистостей, делегує їм повноваження, розвиває підхід до командної роботи, демонструє особисті досягнення, високий рівень компетентності, діє гнучко щодо конкретної ситуації, відповідно до проголошених цінностей та завдань. Таким чином, в умовах нестабільної соціально-економічної та політичної реальності лідерство розглядається як модель ефективного управління закладом вищої освіти.


Посилання


Bondarchuk O. I., Nezhynska O. O. (2017). Liderstvo u diialnosti kerivnyka osvitnoi orhanizatsii: spetskurs dlia slukhachiv ochno-dystantsiinoi formy navchannia v systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity. Kyiv, 36 s.

Nestulia O. O., Nestulia S. I., Kononets N. V. (2018). Osnovy liderstva: elektronnyi posibnyk dlia samostiinoi roboty studentiv. – Poltava: PUET, 241 s.

(2021). Osvitnie liderstvo: vid teorii do praktyky: monohrafiia / avt. kol.; za nauk. red. V. R. Miliaievoi; Kyivskyi universytet imeni Borysa Hrinchenka [Elektronne vydannia]. – Kyiv; Kryvyi Rih: Vyd. R. A. Kozlov, 296 s. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36659

Stavytskyi A. (2016). Rol vykladacha-lidera u suchasnomu universyteti: navchalnyi posibnyk. Kyiv: DP «NVTs «Priorytety», 40 s.

Stratehiia rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini na 2021 – 2031 roky. Kyiv: Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy, 2020. 71 s. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf

Adair J. (2018). Action-centered leadership. URL: https://www.businessballs.com/leadership-models/action-centred-leadership-john-adair/

Daft R. L. (2017). The leadership experience. Boston, MA, USA: Cengage Learning. 508 p.

Hallinger P., Heck R. (1998). Exploring the Principals Contribution to School Effectiveness: 1980–1995. School Effectiveness and School Improvement. Vol. 9. No. 2. pp. 157–191.

Hamilton M. L. (1995). Effects of the Culture in Two Schools on the Process and Outcomes of Staff Development. The Elementary School Journal. Vol. 95. No. 4. pp. 367–385.

Harris A. (2003). Teacher Leadership as Distributed Leadership: Heresy, Fantasy or Possibility. School Leadership and Management. Vol. 23. No. 3. pp. 313–324.

Leithwood K. Jantzi D., Steinbach R. (1999). Changing Leadership for Changing Times. Philadelphia: Open University Press.

Khrystiuk S. B. (2021). The essence and significance of benchmarking in strategic planning in higher education institutions. Humanitarian studios: pedagogics, psychology, philosophy. Vol. 12(4). pp. 61–67.

Killingley P. (2019). Ukraine Higher Education Leadership Development Programme: Impact Report. URL: https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/LDP__Impact-Report_BC_eng.pdf

Kuczmarski S., Kuczmarski Th. (1995). Values-Based Leadership. New York: Englewood Cliffs. 237 p.

Mc Gregor D. (1960). The Human Side of Enterprise. New-York: Toronto.

QS Higher Education System Strength Rankings (2020). URL: https://www.topuniversities.com/system-strength-rankings/

Robinson V. (2007). The impact of leadership on student outcomes: Making sense of the evidence. URL: https://research.acer.edu.au/research_conference_2007/5

Shelestova L., Kostyria I., Fedyaeva V., Brychok S., Bohomolova M., Tomashevska I. (2020). Formation of the Leadership Position of Professionals in Higher Education Institutions. Postmodern Openings, 11(2 Supl. 145–160. URL: https://doi.org/10.18662/po/11.2Sup1/184

The Good Country Index (2020). URL: https://www.goodcountry.org/index/results/


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.