Соціокультурна діяльність УГКЦ на сучасному етапі в Україні: релігієзнавчо-філософське баченняDOI: http://dx.doi.org/10.31548/hspedagog13(1).2022.152-163

S. I. Bilous, T. O. Gainal, M. G. Novosad

Анотація


В статті представлено релігієзнавчо-філософське бачення соціокультурної діяльності УГКЦ. В державотворчих процесах України періоду сучасності помітну роль відіграє релігійний чинник. Соціальна сфера і культура України – середовище, в якому часто реалізовують свої можливості традиційні релігійні організації, демонструючи при цьому власну громадянську позицію. Тематичні форуми й проєкти стверджують, що Церква може бути достойним партнером держави для організації соціокультурного життя суспільства. Мета дослідження: релігієзнавчо-філософський аналіз ролі УГКЦ в соціо-культурній сфері на сучасному етапі. Методологічною основою дослідження виступили системний підхід до вивчення соціокультурної діяльності УГКЦ на сучасному етапі, інтерпретаційна дослідницька парадигма, описовий метод, міждисциплінарний аналіз, методологічний підхід до аналітики повсякденності. Інформаційною базою даного дослідження слугували наукові публікації релігієзнавців, теологів, істориків, культурологів, а також автореферати дисертацій, документи та матеріали богословської періодики, представлені на офіційних веб-сайтах УГКЦ. Визначено, що моделі соціальної і культуротворчої активності УГКЦ закладено ще в період архипастирства Андрея Шептицького; потужний досвід соціально-культурної роботи церкви формувався також в часи підпілля, на початку набуття Україною самостійності, в періоди патріаршого лідерства кардиналів Мирослава Любачівського й Любомира Гузара. В даній публікації сучасний етап соціокультурної діяльності УГКЦ пов’язуємо з початком патріаршества Святослава Шевчука. Досліджено, що на даному етапі УГКЦ великою мірою користається з можливостей новітніх цифрових технологій для поширення християнського віровчення, представлення й популяризації власної діяльності. Участь греко-католицького духовенства й мирян в соціальній сфері й у сфері культури відбувається по суті одночасно, взаємодоповнюється. УГКЦ приділяє багато уваги соціальній допомозі вразливим верствам населення (дітям-сиротам, одиноким людям похилого віку та ін.), зміцненню інституту сім’ї, родинних цінностей; розвиває капеланство; реалізує потенційні можливості духовенства та вірян у таких сегментах культури, як освіта, література, різні види мистецтва, театральна справа, ЗМІ. Потужним внеском УГКЦ як на початку ХХ ст., так і в новітній період, є вклад у розвиток україномовного середовища у сфері богослужбово-обрядової практики, а також в окреслених дослідженням векторах діяльності. Перспективами дослідження вказаної проблеми стане вивчення досвіду УГКЦ стосовно духовної й соціальної підтримки українського суспільства впродовж війни, розвиток соціальних і культурних ініціатив у післявоєнний період на прикладі багатьох осередків (архиєпархій, єпархій, монаших згромаджень, парафій).


Посилання


Volynets O. Sotsialna doktryna UHKTs ta yii realizatsiia v suchasnii Ukraini [Social doctrine of the UGCC and its implementation in modern Ukraine.]. Ukrainska natsionalna ideia: realii ta perspektyvy rozvytku. 2006. № 18. S. 45–49.

Hnot S.I. (2003) Dobrochynna diialnist hreko-katolytskoi tserkvy u 1921 – 1939 rr. (za materialamy Halytskoi mytropolii) [Сharity activities of Greek-Catholik Church in 1921 – 1939 (based on the materials of the Halych Metropoly)]. Ivan Franko National Universiti of Lviv. Lviv,. 19 s.

Zelinskyi A. Duzhe vazhlyvo na viini zalyshatysia liudynoiu. [It is very important to remain human in war]. Available at: https://www.kapelanstvo.ugcc.ua/duzhe-vazhlyvo-na-viyni-zalyshatysia-liudynoiu-viyskovyy-kapelan-andriy-zelinskyy/

Kompendium sotsialnoi doktryny tserkvy. Papska rada «Spravedlyvist i myr». [Compendium of the Social Doctrine of the Church. Pontifical Council for Justice and Peace]. Kyiv. 2008. 546 s.

Maksymenko I. Sotsialne sluzhinnia Tserkvy na blaho hromad: poklykannia, zdatne zminiuvaty svit na krashche [Social service of the Church for the communities benefit: a vocation that can change the world for the better]. Available at: http://news.ugcc.ua/interview/sots%D1%96alne_sluzh%D1%96nnya_tserkvi_na_blago_gromad_poklikannya_zdatne_zm%D1%96nyuvati_sv%D1%96t_na_krashche_83824.html

Moroz V. Pryroda sotsialnoho vchennia v UHKTs ta perspektyvy yoho rozvytku v suchasnykh umovakh [The nature of social teaching in the UGCC and prospects for its development in modern conditions]. Mandrivets. 2013. № 2. S. 73-77.

Patriarsha katekhytychna komisiia UHKTs. [Patriarchal Catechetical Commission of Ukrainian Greek-Catholic Church]. Available at: https://ct.ugcc.ua/

Patriarkh Liubomyr (Huzar). My ye liudmy, yaki shchoino probudzhuiutsia do svobody [We are people who are just waking up to freedom]. Available at: https://risu.ua/patriarh-lyubomir-guzar-mi-ye-lyudmi-yaki-shchoyno-probudzhuyutsya-do-svobodi_n49843

Poklykannia i misiia myrian (Christifideles laici). Pisliasynodalne apostolske povchannia sviatishoho ottsia Ivana Pavla II [The laity's vocation and mission [ ] Post-Synodal Apostolic Exhortation of his Holiness Father John Paul II]. Lviv. 2006. 80 s.

Polozhennia viddilu sotsialnoho sluzhinnia UHKTS [Regulations of the UGCC social service department]. Available at: http://ugcc.ua/official/official-documents/instruktsiya/polozhennya_v%D0%86dd%D0%86lu_sots%D0%86alnogo_sluzh%D0%86nnya_ugkts_82207.html

Saity arkhyieparkhii/ieparkhii/ekzarkhativ [Websites of archdiocese/dioceses/exarchates of the UGCC]. Available at: https://osbm.lutsk.ua/links/

Syrotych R. Sotsialne sluzhinnia – tse mozhlyvist vtilyty svii pist u povsiakdennu realnist [Social service is an opportunity to turn your fasting into an everyday reality]. Pres-sluzhba BF "Karitas-Kyiv". 2019. Available at: http://ugcc.ua/articles/sots%D1%96alne_sluzh%D1%96nnya__tse_mozhliv%D1%96st_vt%D1%96liti_sv%D1%96y_p%D1%96st_u_povsyakdennu_realn%D1%96st__o_roman_sirotich_86022.html

Stratehiia sotsialnoho sluzhinnia UHKTs na period 2017 – 2021 r. [UGCC social service strategy for the 2017-2021 period]. Available at: http://social.ugcc.org.ua/stratehiya-sotsialnoho-sluzhinnya-uhkts-na-period-2017-2021-r-b/

Faryna, O. V. (2018) Kulturotvorcha diialnist hreko-katolytskoho dukhovenstva Skhidnoi Halychyny u 1921–1946 rr. [Cultural and creative activity of Greek Catholic clergy of Eastern Galicia in 1921–1946]. Kyiv National University of Culture and Arts. Kyiv ,. 19 s.

Metropolitan Andrei Sheptytskyi. Nasha derzhavnist. Yak buduvaty ridnu khatu [Our statehood. How to build your own home. 48 р.]. Biblioteka Ukrainskoi Halytskoi Partii. Available at: https://uhp.org.ua/wp-content/uploads/2020/06/YAk-buduvaty-ridnu-hatu-01.06_druk.pdf

Yarotsky P. Osoblyvosti rozvytku sotsialnoho vchennia katolytsyzmu [Features of the development of the Catholic Social Teaching]. Ukrainske relihiieznavstvo. 2001. No 20. Р. 55 – 64.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.