ОСОБЛВОСТІ ТЕОРІЇ І ПРАКТК ПЕРЕКЛАДУ В ПІДГОТОВЦІ ПЕРЕКЛАДАЧІВ У ФРНС. М. Амеліна

Анотація


У статті розглянуто особливості вивчення теорії і практики пе-
рекладу у процесі професійної підготовки майбутніх перекладачів у ви-
щих навчальних закладах Німеччини. Констатовано зміни і у навчально-
виховному процесі: відбір змісту дисциплін з теорії і практики перекла-
ду, методики їх викладання, організаційних питань, пов’язаних з вклю-
ченням відповідних курсів у навчальний процес. Запропоновано викорис-
тання досвіду професійної підготовки перекладачів у вищих навчальних
закладах ФРН для підвищення ефективності процесу їхнього навчання у вітчизняних вищих навчальних закладах.


Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.