ПІДГОТОВКА ЗЕМЛЕВПОРЯДНКІВ У КОЛЕДЖАХ: КОМПЕТЕНТНІСНЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМ

Л. Ю. Кочеригін

Анотація


У статті подано аналіз стану підготовки майбутніх землевпо-
рядників у коледжах аграрного профілю на засадах компетентнісного
підходу. З’ясовано провідні групи професійних компетенцій майбутнього
землевпорядника (професійно-правові, інформаційно-технологічні,
практично-технологічні, загально гуманітарні та управлінські) та
обґрунтовано професійні знання та вміння як основу професійної 

компетентності означеного фахівця. Сформульовано висновок про
необхідність застосування компетентнісного підходу до проектування
спеціальної моделі професійної підготовки землевпорядників на засадах
індивідуалізації.


Повний текст:

PDF

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.