Науковий журнал «Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія»

ISSN 2706-9230 (Online), ISSN 2706-9222 (Print)

Науковий журнал «Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія» було створено завдяки об’єднанню  «Наукового вісника НУБіП України. Серія: педагогіка, психологія, філософія» та «Наукового вісника НУБіП України. Серія: Гуманітарні студії».

Тематика: Висвітлення результатів наукових досліджень у сфері педагогіки, психології та філософії

Рік заснування: 2019

Засновник: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Періодичність:  4 рази на рік

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 17091-5861P від 28.09.2010 р.

Фахова реєстрація у МОН України: Наказ № 528 від 12.05.2015 р.

Спеціальність ДАК: Педагогічні науки

Мова видання: Українська, англійська

Адреса редакції: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15

Телефон: (044)527-87-20

Індексується в наступних міжнародних наукометричних базах даних:

 

eLIBRARY.ru    Ulrichsweb

Google Scholar       AGRIS

  logoMIAR         BASE - Bielefeld Academich Search Engine  BASE

         

Головною метою журналу є сприяння розвитку  наукових досліджень у сфері педагогіки, психології та філософії. 


Зображення домашньої сторінки журналу