Науковий вісник НУБіП України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія

Науковий вісник НУБіП України. Серія: педагогіка, психологія, філософія (головний сайт)

ISSN 2413-5321 (Online), ISSN 2222-8624 (Print)

Тематика: Висвітлення результатів наукових досліджень у сфері педагогіки, психології та філософії

Рік заснування: 2010

Засновник: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Періодичність:  2 рази на рік

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 17091-5861P від 28.09.2010 р.

Фахова реєстрація у МОН України: Наказ № 528 від 12.05.2015 р.

Спеціальність ДАК: Педагогічні науки

Мова видання: Українська, російська, англійська

Адреса редакції: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15

Телефон: (044)527-87-20

Індексується в наступних міжнародних наукометричних базах даних:

 

eLIBRARY.ru    Ulrichsweb

Google Scholar        SIS

 

  logoMIAR         BASE - Bielefeld Academich Search Engine  BASE

         

          USJ                AGRIS

    IC

Головною метою збірника є сприяння розвитку  наукових досліджень у сфері педагогіки, психології та філософії. Основним його призначенням є публікація статтей проблемно-постановчого, узагальнюючого та методичного характеру, в яких висвітлюються результати наукових досліджень.


Зображення домашньої сторінки журналу