№ 199 (2014)

Науковий вісник НУБіП України. Серія: педагогіка, психологія, філософія, частина 1 (англ)

Зміст

Статті

Anatoliy Roshak, Valentina Teslyuk
PDF
Zoryana Adamska, Paul Blozva
PDF
Svetlana Amelina
PDF
Natalia Antipova
PDF
Antje Krüger
PDF
Ludmila Bilan
PDF
Andrew Blozva, Olga Krasulya
PDF
Andrew Blozva
PDF
Valentina Chornobay
PDF
Elvira Dibrivna
PDF
Larisa Chumak
PDF
Michael Reichelt
PDF
Sergey Gorchynsky
PDF
Valentina Hamanyuk
PDF
IRYNA SHPAK
PDF
Andrew Kalenskyi
PDF
Sevil Khalilova
PDF
IRYNA Kliuchnyk, Tatyana Zavgorodnya
PDF
Larisa Klіh, Oksana Zazymko
PDF
L Kocherygin
N Kolisnyk
Olga Kondrashova
PDF
Basil Korytskyi
PDF
Valentina Kovalchuk
PDF
Mykola Kozyar
PDF
Olga Kravchenko, Viktor Maksin
PDF
Olga Krayevska
PDF
Viktor Kul’ko
PDF
Valentina Mansik
PDF
Valentina Mansik, Sergey Kubitskiy
PDF
A Monashnenko
PDF
Alla Moskalenko
PDF
Svetlana Musiichuk
PDF
Helena Myshak
PDF
Olga Tymoschuk
PDF
Ludmyla Omelchenko
PDF
O Pavlenko, V Pugach, N Timchenko-Mikhaylidi
PDF
O Polozenko
PDF
O Ponomarenko
PDF
O Pylypenko
PDF
Rostislav TARASENKO
PDF
Igor Romanyuk
PDF
M Ruzhylo, M Kravchuk
PDF
L Rytikova
PDF
Svetlana Yashnyk.
PDF
O Stukalo
PDF
Vasily Tarasyuk
PDF
A Tatsenko, Sergey Kubitskiy
PDF
M Tkach, Nicholas Prygodii
PDF
O Triakana
PDF
Valentina Perminova
PDF
Valentina Teslyuk, M Koval
PDF
Oksana Vasyuk, Svetlana Vygovsjka
PDF
Galina Voloshyna
PDF
Olga Voshchevska
PDF
Svetlana Vygovsjka, Andrew Vygovsjky
PDF
Yaroslava Stemkovska
PDF
O Zelenska
PDF
O Zelenska
PDF
Ludmyla Zinchenko, Sergey Kubitskiy
PDF
N Zuyenko
PDF
Oksana Оpanasenko
PDF
O Rezunova
PDF