№ 192 (2013)

Науковий вісник НУБіП України. Серія: педагогіка, психологія, філософія, частина 2 (англ)

Зміст

Статті

A. Nyelyepova
N. Oleksyuk, S Kalaur
Y. A. Olefіr
V. P. Ollo
L. Omelchenko
O. V. Opanasenko
O. O. Pavlenko, S. V. Cherevko
O. M. Pankiv, V. A. Kruchek
V Perminova
A. Petrachkov
D. V. Plohenko
A. Polozenko
O. M. Prokhorchuk
Dr. Michael Reichelt
P. M. Reshetnyk
O. F. Rodin
I. N. Romanyuk
J. M. Rudyck
I. M. Savytska
E. М. Syvokhop
V. Sydorenko
К. Sobolyuk, S. Kubitskiy
R. V. Sopivnyk, A. Vasyuk
V. Stasiuk, Yu. Finogenov
E. A. Stukalo
R. O. Tarasenko
V. A. Tarasyuk, A. I. Blozva
V. Teslyuk, G. Mazur
A. V. Tokareva
T. I. Furs, A. I. Vdovenko
А. Shostak
I. Shpak, A. Muntyan
E. V. Yuzhaninova
O. Yakovenko
K. Yaroshchuk
S. V. Yashnik
M. A. Bulachok
V. Galimova, I. V. Surovtsev
S. Garina, A. Markevich
O. V. Horodynets, N. S. Zhuravska, I. V. Vinnyk
A. S. Kapynus
V. Kosmatiy, D. Savchenko
Y. M. Lopatka
T. F. Lukashenko
L. О. Makovenko
S. M. Musiichuk
T. K. Panchuk, R. V. Lavryk
E. P. Pylypenko
S. E. Halylova
N. S. Zhuravska, N. K. Shemchyk
V. A. Yakovlev, V Makydon