№ 192 (2013)

Частина 2 (англ)

Зміст

Статті

A. Nyelyepova
N. Oleksyuk, S Kalaur
Y. A. Olefіr
V. P. Ollo
L. Omelchenko
O. V. Opanasenko
O. O. Pavlenko, S. V. Cherevko
O. M. Pankiv, V. A. Kruchek
V Perminova
A. Petrachkov
D. V. Plohenko
A. Polozenko
O. M. Prokhorchuk
Dr. Michael Reichelt
P. M. Reshetnyk
O. F. Rodin
I. N. Romanyuk
J. M. Rudyck
I. M. Savytska
E. М. Syvokhop
V. Sydorenko
К. Sobolyuk, S. Kubitskiy
R. V. Sopivnyk, A. Vasyuk
V. Stasiuk, Yu. Finogenov
E. A. Stukalo
R. O. Tarasenko
V. A. Tarasyuk, A. I. Blozva
V. Teslyuk, G. Mazur
A. V. Tokareva
T. I. Furs, A. I. Vdovenko
А. Shostak
I. Shpak, A. Muntyan
E. V. Yuzhaninova
O. Yakovenko
K. Yaroshchuk
S. V. Yashnik
M. A. Bulachok
V. Galimova, I. V. Surovtsev
S. Garina, A. Markevich
O. V. Horodynets, N. S. Zhuravska, I. V. Vinnyk
A. S. Kapynus
V. Kosmatiy, D. Savchenko
Y. M. Lopatka
T. F. Lukashenko
L. О. Makovenko
S. M. Musiichuk
T. K. Panchuk, R. V. Lavryk
E. P. Pylypenko
S. E. Halylova
N. S. Zhuravska, N. K. Shemchyk
V. A. Yakovlev, V Makydon