Історія журналу

У збірнику висвітлено результати наукових досліджень, проведених працівниками Національного університету біоресурсів і природокористування України, навчальних закладів Міністерства агропромислового комплексу України та науково-дослідних інститутів НААН України.

Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП України» заснований y 1997 році і виходить 2-3 рази на рік. Серії збірника, як окремі видання, сформовані та офіційно зареєстровані з 2010 року.

Серії збірника наукових праць «Науковий вісник НУБіП України»:

1.Біологія, біотехнологія, екологія.

2. Агрономія.

3. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.

4. Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва.

5. Лісівництво і декоративне садівництво.

6. Техніка та енергетика АПК.

7. Право.

8. Педагогіка, психологія, філософія.

9. Філологічні науки.

10. Гуманітарні студії.

11. Економіка, аграрний менеджмент, бізнес.

Мови видання – українська, російська, англійська.

Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП України» входить до переліку фахових видань України, затверджених МОН України (окрім серії Гуманітарні студії).

Збірник наукових праць входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 12.05.2015 № 528 (сільськогосподарські, ветеринарні, біологічні, біологічні (лісове господарство), юридичні, педагогічні, економічні науки), від 13.07.2015 № 747 (технічні науки).

Редакційна колегія

Головний редактор:

Ніколаєнко Станіслав Миколайович, доктор педагогічних наук, професор

Заступники головного редактора:

Ібатуллін Ільдус Ібатуллович, академік НААН України, доктор сільськогосподарських наук, професор;

Курило Володимир Іванович, доктор юридичних наук, професор

Відповідальний секретар: 

Кирилюк Вікторія Іванівна, кандидат сільськогосподарських наук

Члени редколегії: (з розкриттям вчених звань та посад)

Єрмоленко Володимир Михайлович, доктор юридичних наук, професор (заступник відповідального секретаря);

Галунько Валенти Васильович, доктор юридичних наук, професор;

Гафурова Олена Вікторівна, кандидат юридичних наук, доцент;

Дзера Олександр Васильович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України;

Єлісеєв Вячеслав Сергееевич,  доктор юридичних наук, професор;

Єрмоленко Ірина Михайлівна, кандидат юридичних наук, доцент;

Кваша Оксана Олександрівна, доктор юридичних наук, професор;

Кіндюк Борис Володимирович, доктор географічних наук, доктор юридичних наук, професор;

Кулинич Павло Федотович, доктор юридичних наук, професор;

Ладиченко Віктор Валерійович, доктор юридичних наук, професор;

Макарова Тамара Іванівна, доктор юридичних наук, професор;

Малишева Наталія Рафаелівна, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України;

Світличний Олександр Петрович, доктор юридичних наук, доцент.

Стадниченко Лешик Станіслав, доктор юридичних наук, професор;

Статівка Анатолій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України;

Уркевич Віталій Юрійович, доктор юридичних наук, професор;

Шевельова Світлана, доктор юридичних наук, професор;

Яра Олена Сергіївна, кандидат юридичних наук, доцент.