Історія журналу

У журналі висвітлено результати наукових досліджень, проведених працівниками Національного університету біоресурсів і природокористування України, навчальних закладів Міністерства агропромислового комплексу України та науково-дослідних інститутів НААН України.

В. М. Єрмоленко, доктор юридичних наук, професор (головний редактор);
В. В. Ладиченко, доктор юридичних наук, професор (заступник головного редактора);
В. І. Мельник, кандидат сільсько-господарських наук, провідний науковий співробітник (відповідальний секретар);
М. А. Дейнега, кандидат юридичних наук, доцент (заступник відповідального секретаря);
О. М. Батигіна, кандидат юридичних наук, доцент;
О. В. Гафурова, доктор юридичних наук, доцент;
Є. А. Гетьман, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник;
І. В. Гиренко, доктор юридичних наук, доцент;
Л. О. Головко, кандидат юридичних наук, доцент НУБіП України (конституційне право; міжнародне право);
Т. О. Губанова, кандидат юридичних наук, доцент;
Ю. І. Пивовар, доктор філософії у галузі права, доцент;
О. Ю. Піддубний, доктор юридичних наук, доцент;
І. М. Сопілко, доктор юридичних наук, професор;
О. Я. Трагнюк, кандидат юридичних наук, доцент;
О. С. Яра, кандидат юридичних наук, доцент;
В. С. Єлісєєв, доктор юридичних наук, професор (Російська Федерація);
Іржі Зіха, кандидат юридичних наук (Чеська Республіка);
Антоніо Колаведжіо, доктор філософії у галузі державного економічного права, професор (Італійська Республіка);
Т. І. Макарова, доктор юридичних наук, професор (Республіка Білорусь);
І. С. Шахрай, кандидат юридичних наук, доцент (Республіка Білорусь);
Н. А. Шингель, кандидат юридичних наук, доцент (Республіка Білорусь).