Законодавча невизначеність поняття "промислові відходи": ризики та шляхи подоланняDOI: http://dx.doi.org/10.31548/law2019.02.020

Olena Karnaukh

Анотація


У статті досліджується поняття «промислові відходи» у контексті його використання як на міждержавному рівні, так і в законодавстві України. Проаналізовано місце поняття «промислові відходи» у сучасній правовій системі. Відмічено активне використання у нормативно-правових актах у сфері поводження з відходами поняття «промислові відходи» (рідше «виробничі відходи» чи «відходи виробництва»), особливо на противагу поняттям «побутові відходи» чи «відходи споживання».

Відзначено, що саме промислові відходи становлять максимальну за обсягом частину утворюваних в Україні відходів, а отже, потребують адміністративно-правового регулювання. Відмічено проблему відсутності законодавчого окреслення поняття «промислові відходи» та розкрито негативні наслідки такої ситуації.

Враховуючи пропозиції докорінної зміни наявних понять та продовження ігнорування надання чіткого юридичного визначення поняттю «промислові відходи» з’ясовано ризик запровадження відсутньої станом на сьогодні небезпечної колізії та як наслідок – підвищення неконтрольованості утворення та потрапляння у довкілля промислових відходів, у разі прийняття розробленого Міністерством екології та природних ресурсів України проекту Закону України «Про управління відходами», який мав би навпаки усунути наявні недоліки та адаптувати законодавство України до законодавства Європейського Союзу.

Обґрунтовано необхідність введення нормативного визначення вказаного поняття та запропоновано авторське визначення.

Ключові слова: промислові відходи, виробничі відходи, відходи, поняття, визначення, проект Закону України «про управління відходами».


Повний текст:

PDF

Посилання


Lotosh, V.E. (2007). Pererabotka otkhodov pryrodopolzovanyia [Recycling of environmental waste]. Ekaterynburh: Polyhrafyst, 503.

Utvorennia vidkhodiv za vydamy ekonomichnoi diialnosti ta v domohospodarstvakh za 1995–2017 [Waste generation by type of economic activity and in households for 1995–2017]. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

Natsionalna stratehiia upravlinnia vidkhodamy v Ukraini do 2030 roku. [National Strategy for Waste Management in Ukraine until 2030]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80

Bazelska konventsiia pro kontrol za transkordonnym perevezenniam nebezpechnykh vidkhodiv ta yikh vydalenniam [ Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal]. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_022

Zakliuchytelnii akt Soveshchanyia po bezopasnosty y sotrudnychestvu v Evrope [Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe]. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_055

«Results of the United Nations Economic Commission for Europe survey on legal instruments and information exchange in the area of waste statistics in the countries of Eastern Europe, Caucasus and Central Asia» vid 23.05.2012. Available at: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents

Pro vidkhody [On Waste] (1998): Zakon Ukrainy 05.03.1998. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80

Derzhavnyi klasyfikator Ukrainy. Klasyfikator vidkhodiv DK 005-96. [State Classifier of Ukraine. Classifier of waste DK 005-96]. Available at: http://plast.vn.ua/DK005-96.html

Dovidkovo-metodychna nastanova shchodo zastosuvannia DK 005-96 «Klasyfikator vidkhodiv» [Reference and methodical guidance on the application of DK 005-96 «Waste classifier»] vid 27.03.2007. Available at: http://uazakon.com/big/text999/pg1.htm

Pohrebniak, S.P. (2009). Osnovopolozhni pryntsypy prava [Fundamental principles of law]: dys. … d-ra yur. nauk: spets. 12.00.01. Kharkiv, 433.

Povidomlennia pro opryliudnennia proektu Zakonu Ukrainy «Pro upravlinnia vidkhodamy» [Notice on the publication of the draft Law of Ukraine «On waste management»]. Available at: https://menr.gov.ua/news/32869.html

Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32008L0098

Karnaukh, O.V. (2018). Promyslovi vidkhody yak predmet administratyvno-pravovoho rehuliuvannia: vitchyznianyi ta zarubizhnyi dosvid [Industrial waste as an object of administrative and legal regulation: domestic and foreign experience]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 6, 168–172.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.