Щодо окремих питань законодавчого забезпечення сучасного сільськогосподарського виробництваDOI: http://dx.doi.org/10.31548/law2019.02.004

Tetiana Kurman

Анотація


Розглянуто питання законодавчого забезпечення сучасного сільськогосподарського виробництва в аспекті його сталого розвитку. Проаналізовано стан законодавства, що забезпечує функціонування сільгоспвиробництва у сучасних умовах, виокремлено його характерні риси й особливості. Наголошено та всебічно розглянуто такі риси, як відсутність єдиного спеціального нормативно-правового акта, нормами якого були б урегульовані відносини у сфері сталого розвитку сільськогосподарського виробництва, чисельність, комплексність, динамічність, актуалізація значення норм міжнародно-правового характеру тощо. Встановлено, що законодавство у досліджуваній сфері являє собою величезний за обсягом, комплексний масив нормативного матеріалу, як зі сфери аграрного права, так й інших галузей національного права, і потребує вдосконалення. Визначено, що вдосконалення має відбуватися таким чином, щоб нормативно-правові акти забезпечували якість, стабільність, узгодженість та системність регулювання. Зауважено, що має йтися про якісну юридично-законодавчу діяльність, результатом якої стане створення ефективного та дієвого механізму правового забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва. Запропоновано прийняття Закону України «Про сталий розвиток сільських територій», окремий розділ якого має бути присвячено врегулюванню відносин у сфері забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва, розроблено його структуру.

Ключові слова: законодавче забезпечення, законодавство, сільськогосподарське виробництво, сталий розвиток, джерела аграрного права


Повний текст:

PDF

Посилання


Ahrarne zakonodavstvo Ukrayiny: problemy efektyvnosti [Agrarian Law of Ukraine: Problems of Efficiency] (1998): monohr. Za red. V. I. Semchyka. Kyiv: Nauk. dumka, 244.

Stativka, A. M., Urkevych, V. Yu. (2011). Pro proekt Zakonu Ukrayiny «Pro silʹsʹke hospodarstvo Ukrayiny» [About the Project Law of Ukraine «On Agriculture of Ukraine»]. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 8, 104–110.

Bahay, N. O. (2015). Ekoloho-pravovi problemy silskohospodarskoho vyrobnytstva [Ecological and legal problems of agricultural production] Ekolohichne pravo v systemi mizhdystsyplinarnykh zvyazkiv: metodolohichni zasady: mater. «Kruhloho stolu» (Kharkiv, 04.12.2015). Za zah. red. A.P. Hetmana. Kharkiv: Pravo, 93.

Spirkin, A. G. (1988). Osnovy filosofii [Fundamentals of Philosophy]: ucheb. posobiye. Moskva: Politizdat, 362.

Voronin, B. A. (2011). Novaya paradigma agrarnogo prava [A new paradigm of agrarian law]. Agrar. vest. Urala, 8, 60–64.

Yanchuk, V. Z. (2001). Pidvyshchuvaty riven vykladannya ahrarnoho prava [To increase the level of teaching of agrarian law]. Ahrarne pravo: praktykum. V. Z., Yanchuk, A. M., Stativka, N. I., Tytova ta in.; za red. V. Z. Yanchuka. Kyiv: Yurinkom Inter, 7–39.

Semchyk, V. I. (1996). Pravove zabezpechennya ahrarnoyi polityky. Suchasna ahrarna polityka Ukrayiny: problemy stanovlennya [Legal Provision of Agrarian Policy. Modern agrarian policy of Ukraine: problems of becoming]. Za red. P. T., Sabluka, V. V., Yurchyshyna. Kyiv: IAE UAAN, 529–549.

Yanchuk, V. V. (2000). Dzherela ahrarnoho prava [Sources of Agrarian Law]. Ahrarne pravo Ukrayiny: pidruch. V. Z., Yanchuk, V. I., Andreytsev, S. F., Vasylyuk ta in.; za red. V. Z., Yanchuka. Kyiv: Yurinkom Inter, 57–62.

Stativka, A. (2001). Pro ahrarne zakonodavstvo Ukrayiny i problemy yoho udoskonalennya v suchasnykh umovakh [About the agrarian legislation of Ukraine and problems of its improvement in modern conditions]. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 7, 7–9.

Yermolenko, V. M. (2011). Kharakterni osoblyvosti suchasnykh ahrarnykh zakoniv [Characteristic features of modern agrarian laws]. Nauk. visn. Nats. un-tu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrayiny, 165, 1, 53–57.

Marchenko, S. I. (2010). Orhanizatsiyno-pravovi pytannya tovarnoho silskohospodarsʹkoho vyrobnytstva v Ukrayini [Organizational-legal issues of commodity agricultural production in Ukraine]: monohr. Kyiv: VHL «Obriyi», 26–27.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.