THE CONCEPT OF "LABOR MONARCHY" BY V. LYPYNSKYIЛ.С. Протосавіцька

Анотація


THE CONCEPT OF "LABOR MONARCHY" BY V. LYPYNSKYI

L.S. PROTOSAVITSKA

Abstract. In the article the conservative views V.Lypynskoho. Analyze the types of government, studied the place of every social stratum obschestva in the development of the monarchical state.


Повний текст:

PDF

Посилання


References:

Tlumachnyi slovnyk. Available at:http://www.lingvo.ua/uk/Interpret/uk-ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC

Lipinskyi V. (1995) lysty do brativ-khliborobiv. Pro ideu i orhanizatsiu ukrainskoho monarkhizmu/ Redaktor Y.Palenskyi [History teachings of the state and law].Kyiv.: Kyiv-Filadelfia, 470 .

Lipinskyi V. (1992) Kham I Yafet. Z pryvodu desiatykh rokovyn 16/29 kvitnia1928 r. [ History teachings of the state and law]. Syuchasnist.- -№6, 63-85

Lipinskyi V. (1954). Poklykannia «variahiv» chy orhanizatsia khliborobiv. Kilka uvah z pryvodu statti Ye.Kh. Chekalenka « De vyxid ?»[ History teachings of the state and law]. N-Y: Bulava, 25-26

V Lipinskyi – vydatnyi predstavnyk ykrainskoho konservatyzmu. Zhyttevyi shliakh I hromadsko-politychna dialnist. Available at:http://www.refine.org.ua/pageid-4744-1.html

Dashkevych Ya. (1996) Kham chy Yaft. Lipinski I ukrainska revoliutsiia. ?»[History teachings of the state and law]. Ukraina: Nauka i kultura. Vup. 29.,Kyiv, 28

І. Lysyak-Rudnytskyi. (1994) Istorychne esse. V 2 t. Tom 1. Per.z anhl M. Badik, William Gavryshkiv, J. Hrycak, a fraction A., G. Cucumis Metuliferus, E. Pankeyevoyi [History of Ukrainel ] Kyiv: Osnovy, 149-158.

Konservatyzm. Vyacheslav Lipinskyi, Stefan Tomaszewski, Basil Kuchabskyi. Available at:http://npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/iplp_kspd_Shlahtun_Politologia/2810.html

«Relihiia i tserkva v istorii Ukrainy» - Philadelphia 1925.Available at: http://shron.chtyvo.org.ua/Lypynskyi_Viacheslav/Relihiia_i_tserkva_v_istorii_Ukrainy_vyd_1925.pdf

«SystemapidvyshchenniakvalifikatsiivykladachivyPolshchitaUkraini»:SystemdoskonaleniazawodowegonauczycieliwPolsceinaUkrainie(2013).Podredakcją SofiiSokolovej, MagdalenyGołdzińskiej. – InstytutInnowacjiiBiznesu. – Kielce, 127. Available at: http://kiido.npu.edu.ua/index.php/ua/kursy/dlia-vykladachiv/165-literatura

Politychna dumka Vyacheslav Lipinskyi. Available at:http://ua.textreferat.com/referat-11423-2.html

Politychni pohlady LipinskyiAvailable at:http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8_%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE

V. Grishko, Bazilevskyy M., P. (2000). Kuznetsov Vyacheslav Lipinski Iiohotvorchist - NewYork, 1961(uryvkyKhronika-2000).-Vyp. 37 – 38. – Кyiv, 57

Y. Pelensky Lipinskyi –zasnovnykderzhavnoishkolyvukr. istoriohrafii(1992).[HistoryofUkraine].Ukr. іst. Zh-l., №2., 32

І. Lysyak-Rudnytsky.(1961). Vyacheslav Lipinskyi[HistoryofUkraine] Suchasnist, №6.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.