Historical background sharing of land in UkraineІ.А. Заплітна

Анотація


Historical background sharing of land in Ukraine

Zaplitnya I.

Abstract. The article analyzes the political, economic and social conditions, with the onset of which there is a need of sharing of land in Ukraine. The study determined that the political pre requisites for sharing landin Ukraine became a political change of power, the independence of Ukraine, the need toup date the legislation. Economic – the desire of individual samassl arge areas of agricultural land, and social - tocreate a new segment of the population – land owners.

Keywords:  sharing, conditions, land reform, land owners and land relations.


Повний текст:

PDF

Посилання


References:

Danylenko A. S., BilykIu.D., HarbuzM.Iu. (2004). Aktualni pytannia rozvytku zemelnoi reformy v Ukraini [Recent issues of land reform in Ukraine]. Kyiv: Urozhai, 94.

Panas R., KhropotS. (2007). Zemelna reforma: zdobutky i perspektyvy [Land reform: achievements and prospects]. Heodez., kartohr. i aerofotoznimannia : ukr. mizhvid. nauk.-tekhn. zb. Vyp. 68., 30-32.

Zaiets O.I. (2006). Pravovi aspekty zemelnoi reformy v Ukraini: Monohrafiia [Legal aspects of land reform in Ukraine: Monograph]. K. : VPTs «Kyivskyi universytet», 185.

Fedorenko Ia. (2014). Osoblyvosti pochatkovoho etapu reformuvannia ahrarnoho sektoru v Ukraini: istorychnyi aspect [Features of the initial phase of agricultural reform in Ukraine: a historical perspective]. Problemy humanitarnykh nauk. Istoriia. Vyp. 34., 169–179.

Masol V. (1993). Upushchennыi shans [Missed chance]. K. : Molod, 152.

Sabluk P.T., Aleksiichuk V. M., Ambrosov V. Ia., Yurchyshyn V. V. [ta in.] (1999). Reformuvannia ta rozvytok pidpryiemstv ahropromyslovoho vyrobnytstva [Tekst] : posib. upytanniakh ta vidpovidiakh [Reform and development of enterprises of agroindustrial production [Text]: guidances. in questions and answers]. K. : IAE UAAN, 531.

Artemenko V. M. (2009). [Social reform and cooperation] Suspilni reform i kooperatsiia [Elektronnyi resurs]. № 2. – Rezhym dostupu: http://www.ukrcoopjournal.com.ua/.

Program of the Ministry of Agriculture "urgent mea surest o overcome the crisis in the agricultural sector of Ukraine". [Electronic resource] - Access: www.inka.ua/rus/ssilki/minagro/showdoc1.php-id=2.htm

Sabluk P.T. (2001). Ahrarna skladova v ekonomichnykh reformakh Ukrainy [Agricultural component of economic reforms in Ukraine]. Visnyk NAN Ukrainy, № 2, 67–75.

Current Archive Association of Farmers Ukraine. - March 1996; Association of Farmersand Private Landowners of Ukraine. [Electronic resource] - Access: http://www.farmer.co.ua/pages/aboutasots.php.

Lukinov I.I. (1999). Rehuliuiuchi rynkovi i derzhavni mekhanizmy v ahrobiznesi v Ukraini [The regulatory market mechanisms in state i ahrobiznesi in Ukraine]. Sotsialno-ekonomichna sytuatsiia ta shliakhy podolannia kryzovoho stanu v ahropromyslovomu kompleksi Ukrainy zb. naukovykh prats Instytutu zemlerobstva UAAN, K. : IAE, 4 – 6.

Hrekov L.D., Miroshnychenko A.M., Yurchenko A.D. (2008). Problemy post reformenoho udoskonalennia derzhavnoi polityky shchodo zemelnykh vidnosyn i zemlekorystuvannia v ahrarnii sferi [Problems post reformenoho improving state policy on land relations and land use in agriculture]. Zemelne pravo Ukrainy: teoriia i praktyka, № 2, 28-41.

Lukinov I.I. (1997). Ekonomichni transformatsii (naprykintsi Kh Kh stolittia) [Economic Transformation (late twentieth century)]. K.: Naukova dumka, 455.

Vivcharenko O. A. (1998). Pravo vlasnosti na zemliu v Ukraini (aktualni problemy) [Ownership of land in Ukraine (current issue)]. Ivano-Frankivsk: ZAT «Nadvirnianskadrukarnia», 179.

Iukhymets O.F. M’iakostelyly – tverdospaty [Gently spread - firm bed]. [Elektronnyi resurs] Rezhym dostupu: www. kremenchug-kpu.nm.ru/uatoday/ua000041.htm.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.