THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF DENDROLOGICAL PARKS IN UKRAINE IN THE 11TH- EARLY 20TH CENTURIES (HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS)Т.П. Родік

Анотація


THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF DENDROLOGICAL PARKS IN UKRAINE IN THE 11TH- EARLY 20TH CENTURIES

 (HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS)

 

T.Rodik

Abstract. The article is devoted to the study of historical and legal fundamentals in the origin and development of dendrological parks on theterritory of Ukraine. The time period is from 11th to the early 20th century. The author suggested the periodization of the formation and development of legislation on dendrological parks. The characteristics and defining features of each of them are distinguished.

The author investigated and concluded that theprocess of forming the legal framework of dendrological parks’activity as a category of natural reserve fund of Ukraine lasts from the eraof customary law and is continuous. Social, political and economic conditions in the different stages have different impact both to the construction of parks and the strengthening of the legal framework for their effective functioning: at a certain historical stage, there isboth active and slow development, and sometimes even full decline and destruction.

Keywords: dendrological parks, historical and legal aspects, park construction, legal regulation.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


References

Bilous V.I. Sadovo-parkove mystetstvo : Korotka istoriia rozvytku ta metody stvorennia khudozhnikh sadiv / V.I. Bilous. – K.: Nauk. svit, 2001. – 299s.

Boreiko, V. E. Ystoryia zapovednoho dela v Ukrayne / V. E. Boreiko. – K. : Kyivskyi ekoloho - kulturnyi tsentr, 1995. – 184 s.

Dudarets V.M. Typolohichni osoblyvosti formuvannia parkiv Ukrainy / V.M. Dudarets // Aktualni problemy istorii, teorii ta praktyky khudozhnoi kultury. – 2010. – №24 – S . 250 – 256.

Dudko E. Svalky zanymaiut 7% terrytoryy Ukraynы / E. Dudko // UNN Ukraynskye natsyonalnûe novosty [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://www.unn.com.ua/ru/ news/1236687-smittyezvalischa-zaymayut-7-teritoriyi-ukrayini-ekolog

Zastavska L.P. Zrosiishchennia prava zemelnoi vlasnosti v period vtraty derzhavnosti ukrainskykh zemel u skladi Rosiiskoi imperii / L.P. Zastavska // Pravo i suspilstvo. – 2014. – №1 – 2 – S. 99 – 102.

Kovtun O. M. Pravovi aspekty okhorony terytorii ta obiektiv pryrodno-zapovidnoho fondu Ukrainy : dys. kand. yuryd. nauk / O.M. Kovtun – K. : 2008 . – 233s.

Kovtun S. I. Istoriia rozvytku introduktsii derevnykh roslyn na terytorii Ukrainy [Tekst] / S. I. Kovtun // Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy : Seriia Lisivnytstvo ta dekoratyvne sadivnytstvo. – ¬ 2010. – Vyp. 152. Ch.1. S. 83 – 89.

Kravtsova, I.V. Prostorovo-chasovyi analiz formuvannia ta funktsionuvannia sadovo-parkovykh landshaftiv Pravoberezhnoho lisostepu Ukrainy : dys. kand. heohr. nauk / I.V. Kravtsova – K., 2010. – 192s.

Lelechenko A. P. Derzhavne upravlinnia vynyknenniam, rozvytkom ta transformatsiieiu pershykh pryrodookhoronnykh terytorii: istoryko-pravovyi analiz / A.P. Lelechenko // Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia: zb. nauk. prats Lvivskoho rehionalnoho instytutu derzhavnoho upravlinnia Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy. Vyp. 37 / za zah. red. chl. kor. NAN Ukrainy V.S. Zahorskoho, dots. A.V. Lipentseva. – Lviv : LRIDU NADU, 2013 . – 470s.

Lypa O.L. Vyznachni sady i parky Ukrainy ta yikh okhorona / O.L. Lypa. – K .: – Vydavnytstvo Kyivskoho universytetu, 1960. – 176s.

Mudrak O.V. Zbalansovanyi rozvytok ekomerezhi Podillia: stan, problemy, perspektyvy: monohrafiia / Mudrak O.V. – Vinnytsia : Vyd-vo «SPD Hlavatska R. V.», 2012. – 914 s.

Popovych S.Iu. Zapovidne parkoznavstvo. Navchalnyi posibnyk / S.Iu. Popovych, O.M. Korinko, Yu.O. Klymenko. – Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan, 2011. – 320s.

Riabcheniuk Yu.V. Istoriia stanovlennia y rozvytku zakonodavstva shchodo okhorony zapovidnykh terytorii ta obiektiv v Ukraini / Yu.V. Riabcheniuk // Pravo i suspilstvo. – 2014. – №5-2 – S. 182 – 187.

Tiun V. M. Administratvyno-pravovi zasady nahliadovoi diialnosti pravookhoronnykh orhaniv Ukrainy u sferi okhorony pryrody : dys. kand. yuryd. nauk / V.M. Tiun – Lviv : 2016 . – 234s.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.