Organizational and legal providing of land protection of mountain regions UkraineО.О. Чонгов

Анотація


Annotation. The article is dedicated to the organizational and legal providing of land protection in mountainous regions of Ukraine. The author reveals the competence of state bodies and local governments for land protection provisions in the mountainous regions of Ukraine. The authors also provided an analysis of the powers of local governments in foreign countries on this subject.Keywords: land protection, mountain region, state bodies, local governments

Повний текст:

PDF

Посилання


REFERENCES

Chongov, O.O. Shhodo yury`dy`chnogo ponyattya «gora», «girs`ky`j rajon» ta «girs`ka polity`ka Ukrayiny`» u porivnyanni iz zakonodavstvom krayin Yevropejs`kogo soyuzu [Tekst] / O.O. Chongov // Visny`k gospodars`kogo sudochy`nstva. – 2016. - # 2-3. – S.248 - 251

Pro oxoronu zemel`: Zakon Ukrayiny` vid 19.06.2003 roku # 962 – IV [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/962-15.

Bab'yak, O. S. Ekologichne pravo Ukrayiny` / O. S. Bab'yak, P. D. Bilenchuk, Yu. O. Chy`rva [Elektronny`j resurs] – Rezhy`m dostupu do resursu: http://radnuk.info/pidrychnuku/ekolog-pravo/463-ekolog/7799-s-73-----.html.

Vivcharenko, O. A. Pravova oxorona zemel` Ukrayiny` [Tekst]: dy`s. dokt. yur. nauk / Vivcharenko Oleg Antonovy`ch – Ky`yiv, 2015. – 445 s.

Skakun, O. F. Teoriya derzhavy` i prava (ency`klopedy`chny`j kurs) [Tekst] / O. F. Skakun. – X. : Эspada, 2006. – 776 s.

Pro sxvalennya koncepciyi borot`by` z degradaciyeyu zemel` ta opustelyuvannyam: Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny` vid 22 zhovtnya 2014r. # 1024-r. [Elektronny`j resurs] / Rezhy`m dostupu: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1024-2014-%D1%80.

Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Ministerstvo ekologiyi ta pry`rodny`x resursiv Ukrayiny`: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny` vid 21 sichnya 2015r. # 32 [Elektronny`j resurs]. / Rezhy`m dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/32-2015-%D0%BF.

Polozhennya pro Uzhans`ky`j nacional`ny`j pry`rodny`j park: Polozhennya Ministerstva oxorony` navkoly`shn`ogo pry`rodnogo seredovy`shha vid 24.10.2001 # 383 [Elektronny`j resurs] / Rezhy`m dostupu: http://document.ua/pro-vnesennja-zmin-do-polozhennja-pro-uzhanskii-nacionalnii--doc164891.html

Polozhennya pro Derzhavnu ekologichnu inspekciyu Ukrayiny`: Ukaz Prezy`denta Ukrayiny` vid 13 kvitnya 2011 roku # 454/2011 [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/454/2011.

Pro derzhavny`j kontrol` za vy`kory`stannyam ta oxoronoyu zemel`: Zakon Ukrayiny` vid 19.06.2003 roku # 963–IV [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/963-15.

Polozhennya pro Derzhavnu sluzhbu Ukrayiny` z py`tan` geodeziyi, kartografiyi ta kadastru: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny` vid 14 sichnya 2015 roku #15 [Elektronny`j resurs] – Rezhy`m dostupu do resursu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15-2015-%D0%BF

Pro zatverdzhennya Metody`ky` vy`znachennya rozmiru shkody`, zapodiyanoyi vnaslidok samovil`nogo zajnyattya zemel`ny`x dilyanok, vy`kory`stannya zemel`ny`x dilyanok ne za cil`ovy`m pry`znachennyam, znyattya g`runtovogo pokry`vu (rodyuchogo sharu g`runtu) bez special`nogo dozvolu: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny` vid 25 ly`pnya 2007 roku #963 [Elektronny`j resurs] – Rezhy`m dostupu do resursu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/963-2007-%D0%BF

Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Derzhavne agentstvo lisovy`x resursiv Ukrayiny` Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny` vid 08 zhovtnya 2014 roku #521 [Elektronny`j resurs] – Rezhy`m dostupu do resursu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/521-2014-%D0%BF

Lisovy`j kodeks Ukrayiny` vid 21sichnya1994 roku // Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny`. – 1994. - # 17. – St. 443.

Golubchak, O.I. Stan ta perspekty`vy` zastosuvannya postupovy`x i vy`birkovy`x sy`stem rubok golovnogo kory`stuvannya u Ivano-Frankivs`komu OULMG / Prezentaciya – 18 slajdiv

Pro zatverdzhennya Polozhennya pro Derzhavne agentstvo vodny`x resursiv Ukrayiny` Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny` vid 20 serpnya 2014 roku #393 [Elektronny`j resurs] – Rezhy`m dostupu do resursu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393-2014-%D0%BF

Vodny`j kodeks Ukrayiny` vid 06 chervnya 1995 roku // Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny`. – 1995. - # 24. – St. 189.

Zemel`ny`j kodeks Ukrayiny` vid 25 zhovtnya 2001 roku // Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny`. – 2002. - # 3 – 4. – St. 27.

O gornыx terry`tory`yax v Respubly`ke Severnaya Osety`ya–Alany`ya v redakciyi vid 22.05.2006 #28-rz: Zakon vid 30.12.1998 roku # 30-Z [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://pravo.gov.ru/ipsdata/?docbody=&prevDoc=138015671&backlink=1&&nd=138008280.

O gornax terry`tory`yax Respubly`ky` Y`ngushety`ya: Zakon vid 03 lyutogo 2016 roku [Elektronny`j resurs]. - Rezhy`m dostupu: http://docs.cntd.ru/document/432868564

Ob utverzhdeny`y` Respubly`kanskoj celevoj programmi po obespecheny`yu ekology`cheskoj bezopasnosty` Respubly`ky` Severnaya Osety`ya-Alany`ya na 2001 god [Elektronny`j resurs]. - Rezhy`m dostupu: http://pravo.gov.ru/ipsdata/?docbody=&prevDoc=138008280&backlink=1&nd=138010225&rdk=].

O gornix terry`tory`yax Kirgizskoj respubly`ky`: Zakon Kirgizskoj respubly`ky` ot 1 noyabrya 2002 g. # 151 [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1108?cl=ru-ru.

Nacy`onal`nij plan dejstvy`j razvy`ty`ya lesnoj otrasly` Kirgizskoj Respubly`ky` na 2006-2010 godы: postanovleny`e Pravy`tel`stva Kirgizskoj Respubly`ky` ot 27 sentyabrya 2006 goda # 693 [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/57841

Ob utverzhdeny`y` Nacy`onal`noj lesnoj programmi na 2005-2015 godы postanovleny`e Pravy`tel`stva Kirgizskoj Respubly`ky` ot 25 noyabrya 2004 goda # 858 [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/56089?cl=ru-ru


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.