SEPARATE QUESTIONS OF MANAGEMENT IN THE SPHERE OF STATE ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTION CONTROL AND SUPERVISION IN CONDITIONS OF DECENTRALIZATIONВ.В. Слончак

Анотація


Abstract. In the article, on the basis of theoretical and legal sources, separate issues of management in the sphere of state architectural and construction control and supervision. Was disclosed the features of the legal regulation of the formation of management bodies in the field of research. Analyses national normative-legal acts which are a basis for the process of decentralization of power.Was analyzed the application of International schemes of decentralization and deconcentration of power.Was proposed separate provisions for the improvement of legislation in the sphere of state architectural and construction control and supervision.

Key words: management, management in the sphere of state architectural and construction control and supervision, decentralization of power, deconcentration of power, construction.


Повний текст:

PDF

Посилання


References:

Cherkasov. A. I. Sravnitelnoye mestnoye samoupravleniye: Teoriya i praktika / Institut gosudarstva i prava RAN. - M. : INFRA-M.1998. - 160 s.

Munitsipalnoye pravo zarubezhnykh stran (sravnitelno-pravovoyanaliz): Uchebnoye posobiye dlya vuzov // pod red. d.yu.n. professora V.V. Eremyana. M.: Akademicheskiy proyekt; Fond «Mir». 2005. – 752 s.

Morhos P. Protses detsentralizatsii: deiaki osnovni kontseptsii rozpodilu povnovazhen mizh derzhavnym, rehionalnym ta mistsevym rivniamy vlady/ P. Morhos // Ekonomichnyi chasopys – Kh KhI. – 2006. – № 5–6.

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo detsentralizatsii povnovazhen u sferi arkhitekturno-budivelnoho kontroliu ta udoskonalennia mistobudivnoho zakonodavstva vid 9 kvitnia 2015 № 320-VIII [Elektronnyi resurs] / Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy: Zakonodavstvo – Rezhym dostupu: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/320-19

Pro zatverdzhennia Poriadku pryznachennia na posady ta zvilnennia z posad kerivnykiv upravlin, viddiliv, inshykh strukturnykh pidrozdiliv mistsevykh derzhavnykh administratsii : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 29 lypnia 1999 r. № 1374 [Elektronnyi resurs] / Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy: Zakonodavstvo – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1374-99-%D0%BF

Pro vnesennia zmin ta vyznannia takymy, shcho vtratyly chynnist, deiakykh aktiv Kabinetu Ministriv Ukrainy : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy 22 lypnia 2016 r. № 465 [Elektronnyi resurs] / Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy: Zakonodavstvo – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/465-2016-%D0%BF.

Pro sluzhbu v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia vid 7 chervnia .2001 № 2493-III [Elektronnyiresurs] / Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy: Zakonodavstvo – Rezhym dostupu: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2493-14

Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo udoskonalennia mistobudivnoi diialnosti [Elektronnyi resurs] / Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy: Zakonodavstvo – Rezhym dostupu: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59319

Pro rehuliuvannia mistobudivnoi diialnosti : ZakonUkrainy vid 17 liutoho 2011 № 3038-VI [Elektronnyi resurs] / Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy: Zakonodavstvo – Rezhym dostupu: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3038-17

Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini : Zakon Ukrainy vid 21.05.1997 № 280/97-VR [Elektronnyi resurs] / Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy: Zakonodavstvo – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/page2

Deiaki pytannia diialnosti orhaniv derzhavnoho arkhitekturno-budivelnoho kontroliu : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 19 serpnia 2015 r. № 671 [Elektronnyi resurs] / Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy: Zakonodavstvo – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/671-2015-%D0%BF.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.