Вплив євроінтеграційних та міжнародних зобов'язань на розвиток аграрного законодавства УкраїниDOI: http://dx.doi.org/10.31548/law2019.03.002

Оlena Hafurova

Анотація


У статті проаналізовано вплив євроінтеграційних та міжнародних зобов’язань на розвиток аграрного законодавства України на прикладі законопроектів, зареєстрованих у Верховній Раді України. З метою вирішення соціальних проблем селян, пропонується на законодавчому рівні закріпити поняття «соціальний розвиток сільських територій», а також окреслити заходи, за допомогою яких в межах політики сільського розвитку, можуть бути вирішені соціальні проблеми села.

Доводиться необхідність розроблення та прийняття Загальнодержавної програми сільського розвитку, яка мала б довгостроковий період виконання, здійснювалася центральними та місцевими органами виконавчої влади і затверджувалася Законом України. Вказане кореспондується із механізмом, який застосовується в рамках політики сільського розвитку ЄС.

Зазначається про необхідність використання у національному законодавстві усталеної термінології, з мінімальною кількістю слів іноземного походження, та забезпечення врахування особливостей, притаманних аграрному сектору економіки країни.

Ключові слова: аграрне законодавство, міжнародне законодавство, спільна сільськогосподарська політика ЄС, сталий розвиток сільського господарства, сільський розвиток, соціальний розвиток села, державна аграрна політика, продовольча безпека


Повний текст:

PDF

Посилання


Ahrarne pravo [Agrarian Law] (2018). Za red A.M., Stativky. Kharkiv: Pravo, 416.

Ahrarne pravo Ukrainy [Agrarian Law of Ukraine] (2017). Za red. T.Ye., Kharytonovoi & I.I., Karakasha. Odesa: Yurydychna literatura, 436.

Pravo Evropeiskoho Soiuza [European Union law] (2013). Pod red. S.Yu., Kashkyna. T. 2: Osobennaia chast. Moskva: Yurait, 1023.

Proekt deklaratsyy OON o pravakh krestian y druhykh lyts, rabotaiushchykh v selskykh raionakh [Draft UN Declaration on the rights of peasants and other people working in rural areas] (2018). Available at: https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies.

Proekt Zakonu Ukrainy 23.03.2018 № 8171 «Pro osnovni zasady derzhavnoi ahrarnoi polityky ta derzhavnoi polityky silskoho rozvytku» [Draft Ukraine Law of 23.03.2018 № 8171 «On the Basic Principles of State Agrarian Policy and State Policy of Rural Development»] (2018). Available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63695

Proekt Zakonu Ukrainy 07.08.2018 № 9015 «Pro Stratehiiu staloho rozvytku Ukrainy do 2030» [Draft Ukraine Law of 07.08.2018 № 9015 «About Strategy of Ukraine Sustainable Development until 2030»] (2018). Available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64508

Rezoliutsiia, pryiniata Heneralnoiu Asambleieiu OON 25.09.2015 «Peretvorennia nashoho svitu. Poriadok dennyi u sferi staloho rozvytku na period do 2030» [Resolution adopted by the General Assembly on 25.09.2015. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development] (2015). Available at: http://sdg.org.ua/ua/resources-2/344-2030-2015

Regulation (EU) No 1291/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation (2014–2020) and repealing Decision No 1982/2006/EC (Text with EEA relevance). Available at: http://eur-lex.europa.eu

Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 december 2013 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Council Regulation (EC) No 1698/2005. Available at: http://eur-lex.europa.eu

Rural development 2014–2020. Available at: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_en

UN rights chief welcomes new text to protect rights of peasants and other rural workers. Available at: https://news.un.org/en/story/2018/12/1028881


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.