Основні принципи аграрно-правового інституту охорони праці у сільському господарствіDOI: http://dx.doi.org/10.31548/law2019.03.003

Tamara Novak

Анотація


Розглянуто питання основних принципів охорони праці у сільському господарстві. Проаналізовано існуючі доктринальні підходи до визначення поняття «принципи охорони праці». Встановлено, що принципи охорони праці у сільському господарстві виражаються двояко: як шляхом безпосереднього формулювання їх у нормах права, так і через виведення із змісту нормативно-правових актів. Зроблено висновок, що принципи охорони праці у сільському господарстві як основні ідеї, вихідні положення, що визначають спрямованість і зміст нормативно-правового регулювання цієї сфери, текстуально закріплені в нормативно-правових актах як різної юридичної сили, так і різної галузевої належності на: конституційному, міжнародному рівні, у основних нормативно –правових актах трудового права,  у тому числі актах соціального партнерства галузевого рівня.  Запропоновано для підвищення ефективності правового регулювання відносин у сфері охорони праці в сільському господарстві визначити та закріпити (на рівні нової Концепції з організації  охорони праці у сільському господарстві) спеціальні принципи правового регулювання, які б відображали галузеві особливості та відповідали міжнародним стандартам з охорони праці.

Ключові слова: охорона праці, правові засади, принципи правового регулювання, сільське господарство, право на охорону праці, трудові правовідносини


Повний текст:

PDF

Посилання


Bagai, N.O. (2008). Rozvytok zakonodavstva pro ohoronu pratsi u silskomu gospodarstvi [Development of legislation about a labour protection in agriculture]. Current problems of improving the current legislation of Ukraine, 20, 125–133.

Handzuk, M.P., Zhelibo, Y.P. & Halimovskiy, M.O. (2008). Osnovy ohorony pratsi [Basics of labor protection]. Kyiv: Karavela, 384.

Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b23.

Yefremov, A.O. (2014). Pryntsypy ohorony pratsi derzhavnyh sluzhbovtsiv [Priniples of protection of civil servants in Ukraine]. International Humanitarian University Herald. Economics and Management, 10-1, 113–115.

Zhytetskiy, V.Ts. (2010). Osnovy ohorony pratsi [Basics of labor protection]. Kyiv: Znannia, 372.

Zaychuk, O.V. (2012). Pryntsypy prava v konteksti rozvytku zagalnoi teorii derzhavy I prava [Legal Principles in the Context of Theory of Law and State Development]. Almanac of Law, 3, 22–28.

Kolodiy A. M. (1998). Pryntsypy prava Ukrainy [Principles of law of Ukraine]. Kyiv: Yurinkom Inter, 208.

Convention International Labour Organization № 184 (2001) Concerning safety and health in agriculture. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 32–33, 492.

Proekt Trudovogo kodeksu Ukrainy [Draft Labor Code of Ukraine] (2014). Available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221.

Syvko, V.Y. (2008). Pravovi ta organizatsiyni osnovy ohorony pratsi v Ukraini [Legal and organizational foundations of labor protection in Ukraine]. Kyiv: Kondor, 140.

Chanysheva, G.I. (2016). Osnovni pryntsypy pravovogo reguliuvannia trudovyh vidnosyn za proektom Trudovogo kodeksu Ukrainy [Basic Principles of Legal Regulation of Labour Relations According to the Draft Labour Code of Ukraine]. University scientific notes, 59, 8–17.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.