Законодавче забезпечення використання лісових ресурсів для виробництва сільськогосподарської продукції в УкраїніDOI: http://dx.doi.org/10.31548/law2019.03.004

Iryna Siuiva

Анотація


Стаття присвячена дослідженню законодавчого забезпечення використання лісових ресурсів для виробництва сільськогосподарської продукції. Актуальність теми дослідження зумовлена вагомим значенням використання лісових ресурсів у сільському господарстві в економіці України. Діяльність у сфері використання лісових ресурсів для виробництва сільськогосподарської продукції спрямована як на забезпечення публічних інтересів (продовольча безпека, зайнятість населення та ін.) так і приватних (задоволення особистих потреб у продуктах харчування, джерело додаткового доходу та ін.).

Аналіз законодавчої бази з досліджуваної теми дозволив зробити висновок, що наявність відносно відособленої сукупності правових норм, пов’язаних метою та правовими принципами регулювання використання лісових ресурсів у сільському господарстві свідчить про формування міжгалузевого інституту правового регулювання використання лісових ресурсів у сільському господарстві у системі аграрного, екологічного, природоресурсного права України. Законодавство про використання лісових ресурсів в сфері виробництва сільськогосподарської продукції може бути класифіковано на окремі групи. Критеріями для класифікації є: зміст правового регулювання, галузь права до якої належить норма права, характер правових норм, форма використання лісових ресурсів та ін.

Ключові слова: аграрне законодавство, лісові ресурси, сільськогосподарська продукція, сільськогосподарське виробництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Yermolenko, V.M. (2018). Perspektyvni napriamy rozvytku suchasnykh ahrarnykh vidnosyn [Perspective directions of development of modern agrarian relations]. Priorytetni napriamy rozvytku ahrarnoho zakonodavstva i prava v suchasnykh umovakh: materialy naukovo-praktychnoi konferentsii (Kharkiv, 20.04.2018). Kharkiv: Yurait, 3–10.

Kulynych, P.F. (2017). Zemelno-pravovi problemy zabezpechennia prodovolchoi bezpeky Ukrainy u ХХІ st. [Land legal problems of food security of Ukraine in the XXI century]. Pravovi zasady ekolohichnoi ta prodovolchoi bezpeky: problemy implementatsii mizhnarodnykh standartiv. Kharkiv: Pravo, 164.

Pohorilko, V. (2005). Rol i znachennia Konstytutsii v ukrainskomu pravotvorenni i rozbudovi derzhavy [The role and importance of the Constitution in Ukrainian law-making and state-building]. Visnyk NAN Ukrainy, 12, 23–32.

Mishenin, Ye.V. (2004). Ekoloho-ekonomichni ta pravovi peredumovy transformatsii vlasnosti na lisovi resursy [Ecological-economic and legal preconditions for the transformation of ownership of forest resources]. Naukovi pratsi Donetskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia: Ekonomika. Donetsk: DonNTU, 69, 131–136.

Zavhorodnia, V.M. (2008). Problemy formuvannia yurydychnoi konstruktsii prava vlasnosti na lisy v Ukraini [Problems of formation of legal structure of ownership of forests in Ukraine]. Pravovyi visnyk Ukrainskoi akademii bankivskoi spravy, 1, 69–73.

Miroshnychenko, A.M. & Marusenko, R.I. (2009). Naukovo-praktychnyi komentar Zemelnoho kodeksu Ukrainy [Scientific and practical commentary on the Land Code of Ukraine]. Kyiv: Pravova yednist, 496.

Miroshnychenko, A.M. (2011). Zemelne pravo Ukrainy [Land law of Ukraine]. Kyiv: Alerta; Tsentr uchbovoi literatury, 680.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.