№ 182 (2013)

Частина 1 (англ)

Зміст

Статті

V. O. GALAY
V. V. KORNIYENKO
V. V. ORLENKO
S. L. SARZHAN
D. S. BAKAIEV
O. G. MELNIK
V. MOVCHAN
V. S. ELISEEV, A. M. ZEMKO
A. M. STATIVKA
V. YU. URKEVICH
O. V. GAFUROVA
I. V. GORISLAVSKA, I. V. BONDARCHUK
M. A. DEINEGA
Y. I. KUDRINA
Т. S. NOVAK
I. O. PROGLYADA
O. I. HOROSHEVSKA
M. A. DEINEGA, V. N. KOLODKA
O. NASTINA
YU. A. KRASNOVA
T. V. MOROZOVSKA
O. PIDDUBNYY
T. P. PANTALIENKO
V. Yu. REUT
K. O. CHURSINA
I. M. ZARITSKA, A. E. SHEVCHENKO
V. I. KURYLO, O. M. KAPLYA
S. S. VITVITSKY
I. M. GAEVSKIY
Y. V. DELIA, I. A. GALUSTYAN
A. V. MATIOS
V. V. MUSHENOK, A. V. BEREZYUK
S. V. SLYUSARENKO, Yu. V. ISHCHUK
I. SHULGA
D. D. IVANENKO
S. O. KIDALOV
K. KURKOVA
N. P. LUBICH
A. O. OSKIRKO
R. K. PADALKO
I. PETROVA
T. M. TKACHOVA
I. I. DAVIDOVICH
O. S. YARA
М. І. OTROSH