№ 182 (2013)

Частина 2 (англ)

Зміст

Статті

V. V. LADYCHENKO
O. S. DUDCHENKO
PDF
V. Yu. URKEVUCH
O. V. GAFUROVA
I. V. GORISLAVSKA, N. Yu. POLISHCHUK
N. V. KRAVETS
M. E. KRYVKO
N. O. MARTINOVA
A. S. OSADKO
O. M. SAVELIEVA
L. V. SOLDATENKO
I. S. SYUYVA
S. V. HRYNKO
I. O. KOSTYASHKIN
I. V. IGNATENKO
D. L. KOVACH
D. V. FEDCHISHIN
M. A. DEINEGA, R. I. SHESTOPALKA
Ju. A. KRASNOVA, Ju. I. KUDRINA
O. Yu PIDDUBNYY
T. P. PANTALIYENKO
O. V. SERDIUK
О. P. SVITLYCHNY
P. S. MATVEEV
V. V. MUSHENOK, A. O. HRYVACHOVA
I. M. GAIEVSKYI
L. V. GOLOVIY
L. O. GOLOVKO
O. V. GULAC
Ie. V. SHULGA
V. М. ANTOSHYN
V. A. ZARUTSKIY
S. O. KIDALOV
A. O OSKIRKO
L. A. TENKACH
P. Yu. SHVEDENKO
A. M. DOLHOPOLOV
G. A. KUSHNIR