Сучасне птахівництво

ISSN 2415-7686 (Online), ISSN 2309-6659 (Print)

Тематика:  висвітлення результатів наукових досліджень з технологій утримання різних видів птиці на птахофабриках і в умовах сільського двору.

Рік заснування: 2002

Засновник: Національний університет біоресурсів і природокористування України, кафедра птахівництва та дрібного твариннитцва. 

Періодичність: 12 разів на рік

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 14974-3946 ПР від 19.02.2009 р.

Спеціальність ДАК: Ветеринарні науки. Сільськогосподарські науки. 

Мова видання: Українська, російська, англійська

Адреса редакції: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15

Телефон: (044)527-87-20

Індексується в наступних міжнародних наукометричних базах даних:

        

                                         Google Scholar