Техніка та енергетика / Machinery & Energetics

Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП України. Серія: Техніка та енергетика АПК» перейменовано в науковий журнал «Техніка та енергетика» / «Machinery & Energetics»

ISSN 2663-1342 (Online)ISSN 2663-1334 (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 23828-13668ПР від 01.03.2019

Фахова реєстрація у МОН України: Наказ № 409 від 17.03.2020, Категорія "Б"

 Галузь наук: Технічні

Спеціальність: 131 - прикладна механіка

                         133 - галузеве машинобудування

Тематика: висвітлення результатів наукових досліджень з питань механізації та енергетичних ресурсів АПК.

Рік заснування: 2010

Засновник: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: Українська, англійська

Адреса редакції: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15

Телефон: (044)527-87-20

Індексується в наступних міжнародних наукометричних базах даних:

  

  Google Scholar          AGRIS    

logoMIAR          BASE - Bielefeld Academich Search EngineBASE

    ResearchBib ResearchBib                  Ulrichsweb

Головною метою журналу є сприяння розвитку техніки та енергетики в АПК. Основним його призначенням є публікація статтей проблемно-постановчого, узагальнюючого та методичного характеру, в яких висвітлюються результати наукових досліджень із статистичною обробкою даних, що мають теоретичне і практичне значення, актуальні для сільського господарства і раніше не публікувались.

 


Зображення домашньої сторінки журналу