Науковий журнал «Техніка та енергетика»

Збірник наукових праць «Науковий вісник НУБіП України. Серія: Техніка та енергетика АПК» перейменовано в науковий журнал «Техніка та енергетика»

ISSN 2663-1342 (Online)ISSN 2663-1334 (Print)

Тематика: висвітлення результатів наукових досліджень з питань механізації та енергетичних ресурсів АПК.

Рік заснування: 2010

Засновник: Національний університет біоресурсів і природокористування України

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: Українська, англійська

Адреса редакції: 03041, Київ, вул. Героїв Оборони, 15

Телефон: (044)527-87-20

Індексується в наступних міжнародних наукометричних базах даних:

   eLIBRARY.ru   Ulrichsweb

  Google Scholar          IC

logoMIAR          BASE - Bielefeld Academich Search EngineBASE

      ResearchBib ResearchBib            AGRIS               

Головною метою збірника є сприяння розвитку техніки та енергетики в АПК. Основним його призначенням є публікація статтей проблемно-постановчого, узагальнюючого та методичного характеру, в яких висвітлюються результати наукових досліджень із статистичною обробкою даних, що мають теоретичне і практичне значення, актуальні для сільського господарства і раніше не публікувались.

 


Зображення домашньої сторінки журналу