МОДЕЛЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАШН ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНХ МАТЕРІАЛІВ В ТОЧНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІЛ. В. Аніскевич

Анотація


На сучасному етапі розвитку сільськогосподарської техніки і технологій при виробництві продукції рослинництва все частіше застосовують технології точного землеробства. Сільськогосподарські машини з обладнанням для технологій точного землеробства умовно можна поділити на два принципово різних, за критерієм використання геовизначеної інформації, класи: машини з системами реєстрації місцевизначених параметрів – реєстратори – (переважно збиральні машини і технічні засоби польової розвідки) і машини для розподілу технологічних матеріалів – реалізатори – переважно це такі машини, як сівалки, розподільники добрив, обприскувачі тощо. Відповідно до цього, задачі, що їх вирішує бортове обладнання машин-реєстраторів і машин-реалізаторів, також принципово різні.

Складено модель функціонування машини для внесення технологічних матеріалів з використанням алгоритму згладжування шумових складових похибки датчика інтенсивності вихідного потоку. Збільшення коефіцієнта K вище зазначеного рівня приводить до зростання шумових складових сигналу керування, що робить систему динамічно нестабільною. Величина середньоквадратичних відхилень SD різниці між дійсною нормою внесення мінеральних добрив та заданою нормою внесень склала 18 кг/га. Подальше удосконалення систем керування інтенсивністю потоків технологічних матеріалів пов'язане з вибором принципово нових схем дозування технологічних матеріалів і застосуванням спеціальних алгоритмів оптимізації закону керуючої дії.


Повний текст:

PDF

Посилання


Аніскевич Л. В. Модель функціонування посівної машини в системі точного землеробства. Механизация производственных процессов рыбного хозяйства, промышленных и аграрных предприятий. Керчь. КМТ?. 2001. Вип. 1. С. 112–118.

Смит О. Автоматическое регулирование. Москва. Физматгиз. 1962. 848 с.

Понтаев Н. Ф., Дианов В. Г. Основы теории автоматического регулирования и авторегуляторы. Москва. Недра. 1970. 366 с.

Летов А. М. Аналитическое конструирование регуляторов. Ч. I-V. Автоматика и телемеханика. 1960. №№ 4, 5, 6. 1961. № 4. 1962. № 11.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.