РОЗРАХУНОК ОПТМАЛЬНХ ПАРАМЕТРІВ ДЕМПФЕРІВ СУХОГО ТЕРТЯ ДЛЯ ГАСІННЯ КОЛВАНЬ НЕВРІВНОВАЖЕНОГО ГНУЧКОГО ВАЛА З НАСАДЖЕНМ БАРАБАНОМ. ЧАСТНА ІІВ. С. Ловейкін, Ю. В. Човнюк, А. П. Ляшко

Анотація


Обґрунтований метод розрахунку оптимальних параметрів демпферів сухого тертя, які застосовуються для гасіння небажаних коливань неврівноваженого гнучкого ротора з одним, насадженим на нього барабаном Демпфери сухого тертя використовуються для зменшення вібрацій роторних систем з насадженим на вал, що обертається барабаном, який включає критичні швидкості обертання останнього. Спеціальні демпфери сухого тертя суміщуються зазвичай з опорами. Дані демпфери суттєво знижують небажані коливання неврівноваженого гнучкого ротора з насадженим на нього барабаном, вимагають, на думку авторів даної роботи подальшого уточнення й вдосконалення.

Коли демпфери в’язкого тертя не можуть бути використані, з метою зниження амплітуд при критичних швидкостях можна використати демпфери сухого тертя.

У роботі наведена графічна залежність сили, діючої на фундамент (q), від частоти обертання ротора (β) за наявності демпфера сухого тертя. Дана графічна залежність дозволяє зрозуміти фізичний зміст ефекту демпферів сухого тертя, котрий полягає у тому, що демпфери вмикаються лише поза резонансних швидкостях ротора на пружних опорах.

Обґрунтована методика розрахунку демпферів сухого тертя, які задачі до гасіння коливань неврівноваженого гнучкого ротора з насадженим барабаном.

Отримані у роботі результати можуть бути у подальшому використані для уточнення й вдосконалення інженерних методик розрахунку параметрів демпферів сухого тертя для гасіння коливань неврівноважених систем типу «ротор–барабан».

Повний текст:

PDF

Посилання


Григорьев Н. В. Нелинейные колебания элементов машин и сооружений. Москва. Машгиз. 1961. 250 с.

Сергеев С. ?. Демпфирование механических колебаний. Москва. Физматиз. 1959. 270 с.

Позняк Э. Л., Космачев А. Н., Райхлина Б. Б. Колебания и прочность при переменных напряжениях. Москва. Наука. 1965. С. 53 79.

Вибрации в технике: справочник в 6-ти т. Москва. Машиностроение. 1980. Т. 3. Колебания машин, конструкций и их элементов. 1980. 544 с.

Ловейкін В. С., Човнюк Ю. В., Ляшко А. П. Вплив неврівноваженості молотильного барабана зернозбирального комбайна на його коливання. Вісник Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Тернопіль. 2016. Т. 79. № 3. С. 123–130.

Ловейкін В. С. Розрахунок оптимальних параметрів демпферів в’язкого тертя для гасіння коливань неврівноваженого гнучкого вала з одним барабаном. Частина І. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК. Київ. 2017. Вип. 258. С. 273–281.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.