МАТЕМАТЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОМАСООБМІННХ ПРОЦЕСІВ ВСОКОТЕМПЕРАТУРНОЇ ТЕРМООБРОБК ЗЕРНОВХ МАТЕРІАЛІВР. А. Калініченко, В. Д. Войтюк

Анотація


Стаття присвячена актуальній темі ідентифікації  тепломасообмінних процесів у зерновому матеріалі при високоінтенсивній термообробці. В статті наведений математичний опис процесу термообробки зерна на основі закону збереження енергії і рівняння нагріву матеріалу з врахуванням змінних в часі теплофізичних коефіцієнтів. Отримано аналітичний розв’язок представленої системи рівнянь, що дозволяє з достатньою точністю для інженерних розрахунків визначати кінетики нагріву і зневоднення зернових матеріалів при інфрачервоному або мікрохвильовому підведенні енергії.

Розроблені математичні моделі на основі експериментально-аналітичної ідентифікації високоінтенсивних процесів термообробки зернових матеріалів забезпечують широкий діапазон прорахунку режимів і параметрів машин для термообробки зернових матеріалів, а також точність і адекватність емпіричних математичних моделей.


Повний текст:

PDF

Посилання


Kotov B., Kalinichenko R., Spirin A. Mathematical modeling of heat and mass transfer process under heat treatment of grain materials in dense layer. TEKA. Lublin. 2016. Vol. 16. №4. Р. 35–42.

Гулавський В. Т. Научные основы применения различных видов ВТО при преработке зерна. Зернові продукти і комбікорми. 2014. № 3. С. 27–37.

Гапонюк І. О. Вітчизняні зерносушарки:стан та перспективи. Хранение и переработка зерна. 2014. №2. С. 25–29.

Мишуров Н. П. Совершенствование инженерно-технического обеспечения молочных ферм на основе комплексной энергетической оценки: научное издание. Москва. Росинформагротех. 2011. 120 с.

Герещенко Б. О., Токарчук Т. А., Анаевич О. А. Применение инфракрасного облучения для обеззараживания зерна при хранении. Хранение и переработка зерна. 1998. №6. С. 36–37.

Червинский Л. С., Романенко А. ?., Калиниченко Р. А. Влияние комбинированного оптического излучения на семена огурца. ?нновации в сельском хозяйстве. 2016. №1(16). С. 93–96.

Губиев Ю. К., Пунков С. П., Еркинбаева Р. К. Термообработка зерна микроволновым полем. ?звестия вузов. Пищевая технология. 1995. № 1-2. С. 86–90.

Котов Б. І., Калініченко Р. А., Романенко О. І. Математичне моделювання динаміки нагрівання зернівки в змінному радіаційному потоці. Науковий вісник ТДАТУ. Мелітополь. ТДАТУ. 2015. Вип. 5. Т. 2. С. 210–218.

Елькин Н. В. Теория и практика инфракрасной обработки зерна и крупы. Хранение и переработка зерна. 2006. № 4. С. 26–30.

Котов Б. І., Калініченко Р. А., Степанеко С. П., Швидя В. О., Лісецький В. О. Моделювання технологічних процесів в типових об’єктах післязбиральної обробки і зберігання зерна (сепарація, сушіння, активне вентилювання, охолодження). Ніжин. Видавець ПП Лисенко М.М. 2017. 552 с.

Кочанов Д. С. Научное обеспечение процесса микронизации зерновых культур и разработка технологии производства комбикормов из микронизированного зерна. Автореф. дис. канд. техн. наук. Воронеж. 2014. 23 с.

Филатов В. В. Совершенствование процесса термообработки зерна при инфракрасном энергоподводе. Автореф. дис. канд. техн. наук. Москва. 2005. 32 с.

Проничев С. А. ?мпульсная инфракрасная сушка семенного зерна. Автореф. дис. канд. техн. наук. Москва. 2007. 22с.

Лигидов В. А. Повышение эффективности микронизатора с поперечно расположенными линейными инфракрасными излучателями при обработке зерна и круп. Автореф. дис. канд. техн. наук. Москва. 2006. 26 с.

Дубровин В., Калиниченко Р., Кифяк В. Моделирование динамики тепловых процессов при микронизации и сушении зернопродуктов в терморадиационных установках ?К-излучением. MOTROL. 2015. Vol. 17. No 3. Р. 150–157.

Поперечний А. М., Миронова Н. О. Кінетика процесу сушіння плодових кісточок у віброкиплячому шарі при інфрачервоному нагріванні. Вісник харківського національного технічного університету сільського господарства. Харків. 2007. Вип. 58. С. 122–129.

Лахно В. А., Ширяев Д. А. ?спользование компьютерных систем для повышения эффективности информационной поддержки инфракрасной сушки зерна: монография. Луганск. Элтон-2. 2011. 165 с.

Павлов С. А. Обоснование параметров установки для обработки кормового зерна интенсивным инфракрасным излучением. Автореф. дис. канд. техн. наук. Москва. 1987. 20 с.

Худоногов А. М. Технология обработки дикорастущего и сельскохозяйственного сырья высококонцентрированным инфракрасным нагревом. Автореф. дис. док. техн. наук. Новосибирск. 1989. 46 с.

Калініченко Р. А., Котов Б. І. Ідентифікація математичної моделі процесу мікронізації зерна за даними експериментів. Механізація та електрифікація сільського господарства. 2017. №5(104). С.123–131.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.