МІНІМІЗАЦІЯ ДНАМІЧНХ НАВАНТАЖЕНЬ В МЕХАНІЗМІ ПІДЙОМУ ВАНТАЖОПІДЙОМНХ МАШН ІІВ. С. Ловейкін, Ю. В. Човнюк, І. О. Кадикало

Анотація


В межах двомасової моделі розглянутий підйом вантажу «з підхватом» і вплив такого варіанту підйому на величину динамічних навантажень у пружних елементах (канатах) вантажопідйомних машин/кранів. Задля зменшення вказаних навантажень (зокрема, коефіцієнту динамічності) запропонований вибір необхідних режимів руху приводних механізмів на ділянках перехідних процесів. На прикладі механізму підйому вантажу (двомасова модель) проведена динамічна оптимізація (мінімізація) навантажень, які виникають у вантажних канатах вантажопідйомних машин.

Детально розглянуті всі три етапи підйому вантажу «з підхватом»: а) вибирання слабини каната; б) зусилля  у канаті зростає від нуля до сили ваги вантажу; в) підйом вантажу «з ваги» за повного натягу каната. Встановлені закони зміни зусилля натягу канату на другому етапі підйому вантажу, за яких мінімізуються можливі, виникаючі при цьому, коливання. Разом з тим, особливістю динаміки розглядуваної системи на першому етапі підйому вантажу є виникнення у ній власних коливань за двома різними формами. Встановлені власні частоти та амплітуди вказаних форм коливань.

На третьому етапі підйому вантажу враховані чотири можливих режими руху приводного механізму на ділянці його пуску, які мінімізують певні характеристики цього приводу. Для кожного з вказаних режимів руху привода знайдені оптимальні режими руху вантажу, які мінімізують виникаючі динамічні навантаження у пружних зв’язках (канатах) вантажопідйомного механізму крана. При цьому використані методи, підходи та математичний апарат класичного варіаційного числення.

Отримані результати можуть бути у подальшому використані для уточнення й вдосконалення існуючих інженерних методів розрахунку подібних систем як на стадіях їх проектування/конструювання, так і у режимах реальної експлуатації.


Повний текст:

PDF

Посилання


Голубенцев Н. А. Динамика переходных процессов в машинах со многими массами. Москва. Машгиз. 1959. 147 с.

Вейц В. Л. Динамика машинных агрегатов. Москва. Машиностроение. 1969. 370 с.

Вульфсон ?. ?., Коловский М. З. Динамика машинных агрегатов. Ленинград. Машиностроение. 1969. 370 с.

Комаров М. С. Нелинейные задачи динамики машин. Москва. Машиностроение. 1968. 284 с.

Казак С. А. Динамика мостовых кранов. Москва. Машиностроение. 1968. 331 с.

Гохберг М. М. Металлические конструкции подъемно-транспортных машин. Москва. Машиностроение. 1969. 520 с.

Лобов Н. А. Динамика грузоподъемных кранов. Москва. Машиностроение. 1987. 160 с.

Гайдамака В. Ф. Грузоподъемные машины. Киев. Вища школа. 1989. 328 с.

Будиков Л. Я. Многопараметрический анализ динамики грузоподъемных кранов мостового типа. Луганск. ?зд-во ВУТУ. 1997. 210 с.

Ловейкін В. С., Човнюк Ю. В., Діктерук М. Г., Пастушенко С. І. Моделювання динаміки механізмів вантажопідйомних машин. Миколаїв: РВВ МДАУ. 2004. 286 с.

Гробов В. А. Теория колебаний механических систем. Киев. Вища школа. 1982. 183 с.

Новак С. М., Логвинец А. С. Защита от вибрации и шума в строительстве: Справочник. Київ. Будівельник. 1990. 184 с.

Волков Д. П. Динамические нагрузки в универсальных экскаваторах-кранах. Москва. Машгиз. 1958. 269 с.

Кожевников С. Н. Динамика нестационарных процессов в машинах. Киев. Наукова думка. 1986. 288 с.

Ловейкин В. С. Расчеты оптимальных режимов движения механизмов строительных машин. Киев. УМК ВО. 1990. 166 с.

Ловейкін В. С. Мінімізація динамічних навантажень в пружних елементах вантажопідйомних машин. Гірничі, будівельні, дорожні і меліоративні машини. 1998. Вип. 52. С. 63–68.

Гоберман Л. А., Степанян К. В., Яркин А. А., Зеленский В. С. Теория, конструкция и расчет строительных и дорожных машин. Москва. Машиностроение. 1979. 407 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.