ОЦІНКА ВПЛВУ ФАКТОРІВ НА ВТРАТУ ПАЛВА ЗЕРНОЗБРАЛЬНМ КОМБАЙНОМО. В. Надточій, Л. Л. Тітова

Анотація


В статті описана модель розрахунку витрати палива на одиницю продукції, зібраної зернозбиральним комбайном, залежно від споживчих якостей конкретної марки комбайна та характеристик умов збирання в сільськогосподарському підприємстві. Модель базується на розмежуванні витрат палива комбайном при виконанні основної роботи по обмолоту зернової маси, витратах при поворотах в кінці загінки, при вивантаженні зерна та здійсненні різних видів переїздів. Для цього оцінюються питомі витрати часу за зміну і фактична питома витрата палива двигуном. Розрахунок питомої витрати палива двигуном базується на залежності від коефіцієнта використання паспортної потужності. Отримана математична модель дозволяє встановити вплив окремих факторів, що характеризують умови збирання, на питома витрата палива зернозбиральних комбайном. За моделлю встановлені залежності зміни питомої витрати палива від урожайності на полі та і соломисті зернової частини. В якості вихідних даних були прийняті показники роботи зернозбирального комбайна Дон-1500Б, яких на Україні налічується більше 30 тис. Отримано, що питома витрата палива знижується з підвищенням урожайності. При цьому спостерігаються характерні ділянки різкого зниження (до 40%) і ділянки незначного зниження (1-3%). При співвідношенні зерна до незернової частини 1:1,5 різке зниження питомої витрати спостерігається при зміні урожайності до 2,5 т/га. Виявлено, соломистість є значущим фактором, який впливає на витрату палива зернозбиральним комбайном. При врожайності
4,5 т/га і соломистості 1: 1,0 питома витрата становить
2,83 л/т. Цікаво, що при збільшенні соломистості вдвічі питома витрата палива збільшується на 47% до 4,15 л/т. Розроблена математична модель була покладена в основу комп’ютерної реалізації алгоритму розрахунку. Розроблена програма на
Delphi дозволяє прогнозувати витратe палива комбайнами при збиранні зернових культур і виявляти основні фактори, що суттєво впливають на цю величину. Це дозволило більш точно розраховувати експлуатаційні показники використання комбайнів та здійснювати якісну порівняльну оцінку характеристик машин для майбутнього оптимального придбання і подальшого використання.


Повний текст:

PDF

Посилання


Войтюк Д. Г., Надточій О. В., Войтюк В. Д., Демко А. А., Демко О. А. Моніторинг комбайнового ринку України (частина 1). Науковий вісник Національний університет біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК. Київ. 2010. Вип. 144, ч. 4. С. 192–200.

Войтюк Д. Г., Надточій О. В., Войтюк В. Д., Демко А. А., Демко О. А. Войтюк Д.Г. Моніторинг комбайнового ринку України (частина 2). Науковий вісник Національний університет біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК. Київ. 2010. Вип. 144, ч. 5. С. 197–207.

Демко А. А., Надточій О. В., Демко О. А. Метод визначення пропускної здатності молотильно-сепаруючого пристрою зернозбиральних комбайнів із врахуванням зміни техніко-експлуатаційних характеристик. Науковий вісник Національний університет біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК. Київ. 2012. Вип. 212. С.32–35.

Демко А. А., Надточій О. В., Демко О. А. Визначення залишкової потужності і коефіцієнта завантаження двигуна в залежності відексплуатаційних показників і технічного стану. Науковий вісник Національний університет біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК. Київ. 2014. Вип. 196, ч.1. С.101–112.

Демко А. А., Надточій О. В., Демко О. А. Вплив агробіологічного стану хлібної маси на продуктивність зернозбиральних комбайнів. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Харків. 2013. Вип. 143. С. 152–160.

Надточій О. В., Тітова Л. Л. Аналіз динаміки комбайнового ринку України. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. Дослідницьке. 2016. Вип. 20. С. 254–262.

Демко А. А., Надточій О. В. Динамічна модель розрахунку пропускної здатності молотильно-сепаруючого пристрою зернозбирального комбайна. Науковий вісник Національний університет біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК. Київ. 2011. Вип. 166, ч. 5. С. 38–45.

Долгин В. П. Процедура идентификации функций Лейдермана. Электронное моделирование. 2012. Т. 34. № 6. С. 55–62.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.