СТАНОВЛЕННЯ ВІТЧЗНЯНОЇ ССТЕМ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВК ІНЖЕНЕРІВО. А. Дьомін

Анотація


У статті аналізується специфіка становлення системи ВНЗ з інженерної підготовки, а також здійснюється огляд зародження сільськогосподарського напряму у вітчизняній інженерії. Проведено узагальнення стосовно зародження професійної підготовки інженерів з механізації сільського господарства. Як показує проведений нами аналіз створення і функціонування сільськогосподарських навчальних закладів, до кінця ХІХ століття основна увага приділялась підготовці агрономів. Потреба в підготовці інженерів-механіків виникла лише на зламі ХІХ – ХХ століть. Це пояснюється початком розвитку сільськогосподарської техніки в той період. Так, якщо аналізувати вищі навчальні заклади того часу, такі як Київський університет Святого Володимира, Київський політехнічний інститут та Харківський практичний технологічний інститут на предмет змісту підготовки інженерів, то у першому закладі сільськогосподарську техніку як окрему дисципліну не вивчали, її розглядали лише в курсі загального землеробства, а у другому та третьому, тобто у політехнічному і технологічному інститутах, механізації сільського господарства приділялося значно більше уваги. Тому по праву засновником вітчизняної інженерної підготовки вважаємо професора Кірпічова В. Л. За результатами аналізу його діяльності визначено критерії підбору та підвищення кваліфікації навчально-наукового персоналу, складання навчальної програми та планів, створення матеріальної бази кафедр, а також навчальної роботи зі студентами. Зроблено висновки стосовно виділення видатних надбань минулого, які можуть бути цінним запозиченням для сучасної освіти і педагогічної науки.


Повний текст:

PDF

Посилання


Вергунов В. А. Сельскохозяйственное опытное дело в Украине: историко-научный анализ организационных основ. Київ. 2009. 96 с.

Концепція розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в Україні: затверджена МОН України та першим віце-президентом АПН України 05.07.2004 р. Професійно-технічна освіта. 2004. №3. С. 2–5.

Рибчинко Д. В. Формування мережі та розвиток сільськогосподарських освітніх закладів Київщини в ХІХ – на початку ХХ століття: дис. на здобуття наук ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.07 Історія науки і техніки. Київ. 2004. 386 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.