АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙ СТЕНДІВ ТА МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ПР ВВЧЕННІ СКЛАДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ КОЛЕСА ТА РОДЮЧОГО ШАРУ ҐРУНТУС. М. Кухарець, В. В. Чуба, Я. О. Меланченко

Анотація


Сучасні тенденції розвитку сільськогосподарської техніки та технологій свідчать про широке застосування широкозахватних агрегатів. При цьому спостерігається збільшення ваги енергозасобів та робочих агрегатів. Привідним колесам необхідно забезпечити реалізацію необхідної потужності для забезпечення руху мишинно-тракторного агрегату. Крім статичного тиску в зоні контакту колеса із ґрунтом, від власної ваги машинно-тракторного агрегату, при реалізації тягової сили ведучими колесами виникає динамічне навантаження ґрунту крутним моментом, що призводить до буксування колеса та зміни структури у повздовжньому напрямку за рахунок ущільнення, руйнування та перетирання ґрунту. Як наслідок спостерігається руйнування родючого шару ґрунту, що призводить до зменшення урожайності культур, які вирощуються. Проведення широких польових випробувань роботи МТА при різних ґрунтових умовах та з різним типом шин задача досить затратна. Також слід відмітити, що польові випробування дають можливість змоделювати роботу тільки певного МТА в певних досить вузьких межах параметрів робочої зони.

В статті виконано аналіз застосування існуючих методів та конструкційного виконання стендів для досліджень взаємодії колеса із поверхнями зчеплення. Обґрунтовано конструкцію стенду для моделювання складних навантажень, що виникають під час взаємодії сільськогосподарських шин із родючим шаром ґрунту. Реалізація запропонованої схеми дасть змогу виконувати дослідження із моделювання складних навантажень в парі ґрунт та колесо в досить широких межах.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бондарев А. Г., Медведев В. В., Русанов В. А. Уплотнение почв техникой. Проблемы почвоведения. Советские почвоведы к XIV Международному конгрессу почвоведов. Москва. Наука. 1990. С. 20–25.

Зоценко М. Л., Коваленко В. І. Інженерна геологія. Механіка ґрунтів, основи та фундаменти: підручник. Полтава. ПНТУ. 2003. 554 с.

Бабій А. В. Огляд проблематики ущільнення ґрунту рушіями. енергозасобів. Актуальні задачі сучасних технологій: зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. молодих учених та студентів. Тернопіль, 17–18 листопада 2016. ТНТУ. 2016. С. 108.

Довжик М. Я., Татьянченко Б. Я., Соларьов О. О. Напружено-деформований стан ґрунту під слідом колеса транспортного засобу. Матеріали міжнар. науково-практ. конф. Науково-технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві. Мінськ, 28-30 листопада 2013. С. 57–62.

Калинковский B. C., Маслов ?. В. Модернизация универсального стенда модели 3327 для испытания шин и резино-технических изделий. Каучук и резина. 1987. № 7. С. 35–38.

Зарщиков A. M., Дик А. Б. Стенд для исследования выходных характеристик шин легковых автомобилей. Труды Междунар. конф. Проблемы шин и резинокордных композитов. Четвертый симпозиум. Москва. Н??ШП. 1992. С. 112–118.

Захаров С. П., Новопольский В. ?. Распределение удельного давления шины на дорогу при высоких скоростях. Москва. Госхимиздат. 1957. С. 131–153.

Golub G. A. Determining the magnitude of traction force on the axes of drive wheels of self-propelled machines. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017.

Botta G. F., Tolon-Becerra A., Tourn M., Lastra-Bravo X., Rivero D. Agricultural traffic: Motion resistance and soil compaction in relation to tractor design and different soil conditions. Soil Till. Res. 2012, 120, 92–98. https://doi.org/10.1016/j.still.2011.11.008.

Taghavifar H., Mardani A. Investigating the effect of velocity, inflation pressure, and vertical load on rolling resistance of a radial ply tire. Journal of Terramechanics. 50. 99–106. https://doi.org/10.1016/j.jterra.2013.01.005.

Kenarsar A., Vitton S., Beard J. Creating 3D models of tractor tire footprints using close-range digital photogrammetry. Journal of Terramechanics. 74. 1–11. https://doi.org/10.1016/j.jterra.2017.06.001.

Овсянников С. ?. Тяговые параметры пневматических шин мотоагротехники. Вісник ХНТУСГ. Харків. 2014. Вип. 2. С. 102–107.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.