СУЧАСНЙ СТАН ОСНОВНХ СВІТОВХ ТА ВІТЧЗНЯНХ ВКОПНХ ПАЛВО-ЕНЕРГЕТЧНХ РЕСУРСІВВ. М. Поліщук

Анотація


Проведена оцінка запасів, видобування і використання в світі і в Україні основних викопних палив: вугілля, нафти і природного газу. Наведена їх собівартість. Встановлено, що при нинішньому темпі споживання запасів нафти в світі залишилось на 58 років видобування, природного газу з газових на нафтогазових родовищ на 52,5 роки, викопного вугілля на 312 років. Визначено, що запаси нафти і газового конденсату в Україні на 2016 р. становлять близько 200 млн. т., тоді як обсяги промислового видобування нафти в Україні складають близько 1,817 млн. т/рік, тоді як щорічна потребі народного господарства України становить 9,1 млн. т. Тому для задоволення власних потреб Україні щороку потрібно закуповувати 7,3 млн. т. нафти. Ресурси природного газу із газових і нафтогазових родовищ на 2016 р. становлять 0,6 трлн. м3, тоді як його видобуток
 17,8 млрд. м3, а потреба 33,2 млрд. м3. Для задоволення потреб для народного господарства і споживання населенням необхідно імпортувати 15,4 млрд. м3 природного газу. Запаси викопного вугілля в Україні на 2016 р. становлять 34,375 млрд. т, із яких 90% зосереджені на Донбасі, щорічно видобувається 17,1 млн. т. вугілля. В той же час, поклади вугілля антрацитової групи, який використовується на 45% енергоблоків українських ТЕС, знаходяться на тимчасово окупованій російським агресором території. Тому виникла ситуація, що при великих запасах вугілля Україні доводиться імпортувати саме енергетичне вугілля. Через складні геологічні умови залягання вугільних пластів більшість державних вугільних шахт в Україні є нерентабельними.


Повний текст:

PDF

Посилання


Альтернативна енергетика: [навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.] /

М. Д. Мельничук, В. О. Дубровін, В. Г. Мироненко, І. П. Григорюк, В. М. Поліщук, Г. А. Голуб, В. С. Таргоня, С. В. Драгнєв, І. В. Свистунова, С. М. Кухарець. Київ. Аграр Медіа Груп. 2011. 612 с.

Бакулин Евгений, Борисов Юрий, Яремийчук Ярослав, Шваченко ?горь. Газовые кладовые Украины. Еженедельник. 2000. 11-17 июня. №23 (513).

Березовская Ю. Черная лихорадка. Контракты. 2005. № 27. С. 7–8.

Венжега Р. В. Угольная промышленность Китая и стран СНГ: проблемы функционирования в контексте современных вызовов. Економіка промисловості. 2016. №2 (74). С. 91–123.

Вугільна промисловість України в умовах гібридної війни. Аналітична записка / Національний інститут стратегічних досліджень. 2017. Режим доступу до журн. http://www.niss.gov.ua/articles/1890. Дата доступу: 06/10/2017.

Гірничий енциклопедичний словник: В 3 т.: т. 2. За ред. В. С. Білецького. Донецьк. Східний видавничий дім. 2002. 632 с.

Горная энциклопедия. За ред. Е. А. Козловского. 80 Mіn / 700 МВ. М: ДиректМедиа Паблишинг, 2006. 1 електрон. опт. диск (СD-RОМ), 12 см. Систем. вимоги: Pentium; 32 МB RАМ; Windows 95, 98 2000, XP, Word 97, 2000. Назва з контейнера.

ГОСТ 25543:88. Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам. Дата введения 90-01-01. Москва. ?ПК ?здательство стандартов. 2002. 17 с.

График цены на нефть Брент (Brent) за 2017 год. Калькулятор. Справочный портал. 2017. https://www.calc.ru/dinamika-Brent.html?date=2017. Дата доступа: 03/10/2017.

ДСТУ ГОСТ 27577:2005. Газ природний паливний компримований для двигунів внутрішнього згорання. Технічні умови. Дійсний від 2007-07-01. Київ. Держспоживстандарт України. 2005. 10 с.

ДСТУ 3472:96. Вугілля буре, кам'яне та антрацит. Класифікація. Дійсний від 1998-01-01. Київ. Держспоживстандарт України. 1997. 21 с.

Енергобіотехнологія. В. Г. Мироненко, В. О. Дубровін, В. М. Поліщук,

С. В. Драгнєв, І. В. Свистунова. Київ. Холтех. 2010. 248 с.

Капців І. І. Конспект лекцій з дисципліни «Газопостачання» Частина 1. Газопроводи і газосховища. Фізико-хімічні властивості природних газів. Підготовка газу до дальнього транспортування. Харьк. нац. акад. міськ. госп-ва. Харків. ХНАМГ. 2010. 89 с.

Колесник В. А. Геология угольных месторождений и состояние промышленности Украины. Геологические особенности угольных месторождений Украины. Международная научная конференция "XXII Szkoly Eksploatacji Podziemnej. Польша. 2013. Донецкий национальный технический университет. http://uran.donntu.org/~masters/2013/igg/berchak/library/ article2.htm.

Мала гірнича енциклопедія: В 3 т.: т. 1. За ред. В. С. Білецького. Донецьк. Донбас. 2004. 640 с.

Мала гірнича енциклопедія: В 3 т.: т. 2: Л  Р. За ред. В. С. Білецького. Донецьк. Донбас. 2007. 652 с.

МВФ знизив прогноз цін на нафту на 2017-2018 рр. ZIK. 2017. Режим доступу до журн. http://zik.ua/news/2017/07/24/mvf_znyzyv_prognoz_tsin_na_naftu_na_ 20172018_rr_1137617. Дата доступу: 03/10/2017.

Окоча А. І. Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали. Київ. Укр. Центр духовної культури. 2004. 448 с.

Основи хімії і фізики горючих копалин. В. І. Саранчук, М. О. Ільяшов,

В. В. Ошовський, В. С. Білецький. Донецьк. Східний видавничий дім. 2008. 640 с.

Поліщук В. М., Білько Т. О. Сучасний стан світового та вітчизняного паливно-енергетичного комплексу. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК. Київ. 2012. Вип. 170. Ч. 1. С. 209–219.

Посысаев, Ю. Ю. Конкуренция альтернативных видов энергии на мировом рынке. Российский внешнеекономический вестник. 2014. №8. С. 68–88.

Почему себестоимость газа украинской добычи "подорожала" в 8 раз и как это скажется на людях. СЕГОДНЯ. 2017. Режим доступу до журн. https://www.segodnya.ua/economics/enews/pochemu-sebestoimost-gaza-ukrainskoy-dobychi-podorozhala-v-8-raz-585439.html. Дата доступу: 04/10/2017.

Почти как импортный. Себестоимость добычи угля на госшахтах Украина близка к цене угля, покупаемого за рубежом. АО ДЕЛАН. 2017. Режим доступа к журн. http://neftegaz.ru/news/view/159730-Pochti-kak-importnyj.-Sebestoimost-dobychi-uglya-na-gosshahtah-Ukraina-blizka-k-tsene-uglya-pokupaemogo-za-rubezhom. Дата доступа: 06/10/2017.

Природный газ. Википедия. 2017. Режим доступа к журн. https://ru.wikipedia. org/wiki/Природный_газ. Дата доступа: 03/10/2017.

Себестоимость добычи барреля нефти в Украине составляет 40-45 долларов, "Укрнафта". ЦЕНЗОР.НЕТ. 2017. Режим доступа к журн. https://censor.net.ua/news/361456/sebestoimost_dobychi_barrelya_nefti_v_ukraine_sostavlyaet_4045_dollarov_ukrnafta. Дата доступа: 03/10/2017.

Солодовник Е. Енергетичний план України без 37 свердловин нафти і газу Криму. QHA. АГЕНТСТВО "КР?МСЬКІ НОВ?Н?". 2017. Режим доступу до журн. http://qha.com.ua/ua/ekonomika/energetichnii-plan-ukraini-bez-37-sverdlovin-nafti-i-gazu-krimu/15688/. Дата доступу: 04/10/2017.

У 2016 році використання природного газу в Україні скоротилось на 0,6 млрд куб. м / Національна акціонерна компанія Нафтогаз України. 2017. Режим доступу до журн. http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/ E8A50F7214508 AE8C22580BC00440E84?OpenDocument: 30/10/2017.

BP Statistical Review of World Energy. Pureprint Group Limited, UK, 2017. 50 p.

Global loquids cost curve: shale is pushing out oil sands and arctic, offshore is still in rhe race. PRESS RELACE. 2017. Mode of access to the journal: https://www.rystadenergy.com/AboutUs/NewsCenter/PressReleases/global-liquids-cost-curve. Access Date: 02/10/2017.

What it costs to produce oil. CNN Money. 2017. Mode of access to the journal: http://money.cnn.com/interactive/economy/the-cost-to-produce-a-barrel-of-oil/index. html?iid=EL. Access Date: 02/10/2017.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.