ЛОГІЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ПЕРЕБІГУ ПОДІЙ-НЕБЕЗПЕК В ЗАХОДАХ ОХОРОН ПРАЦІ ПР ЕКСПЛУАТАЦІЇ МЕЗ НА ЗЕРНОСКЛАДАХ ПІДПРЄМСТВ АПКС. М. Виговський, І. Л. Роговський

Анотація


Вивчення стану охорони праці на сучасних сільськогосподарських підприємствах, аналіз відомих наукових досліджень з охорони праці в АПК і публікацій щодо дослідження зазначеної проблеми свідчать про те, що розв'язати проблему зниження аварійності і травмування працівників АПК можна шляхом розробки та впровадження на підприємствах удосконаленої системи управління охороною праці, яка була б адаптована до особливостей сільськогосподарського виробництва, базувалася б на оперативному виявленні первинних подій-небезпек, аналізі процесів утворення подій небезпечних-ситуацій та оперативному прийнятті екстрених заходів щодо унеможливлення виникнення наслідків. Це можливо лише при виконанні глибоких досліджень явищ і процесів, які передують виникненню аварій, травм працюючих та інших небажаних явищ.

В статті автори розкрили тезу, що найбільшу небезпеку травмування для механізаторів створюють недоліки конструкцій сільськогосподарських мобільних енергетичних засобів. Саме з цієї причини на зерноскладах підприємств агропромислового комплексу виникає найбільше важких травм.

Існуюча система контролю за безпечним станом сільськогосподарських мобільних енергетичних засобів, устаткування, робочих місць тощо повинна бути замінена більш досконалою системою, якою передбачається проведення більш глибокої експертизи небезпек з аналізом можливих наслідків і прийняттям екстрених заходів щодо унеможливлення їх виникнення.


Повний текст:

PDF

Посилання


Войналович О. В., Гнатюк О. А., Мотрич М. М. Засоби виявлення експлуатаційних дефектів у деталях сільськогосподарських агрегатів для запобігання аваріям та нещасним випадкам. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК. Київ. 2017. Вип. 262. С. 45–56.

Войналович О. В. Методи дефектоскопії для виявлення експлуатаційного пошкодження у деталях і елементах конструкцій мобільних сільськогосподарських машин. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК. 2014. Вип. 196. Ч. 1. C. 204–213.

Voinalovych A. V., Motrich M. N. Control of the technical state of agricultural aggregates by facilities of fault detection. Mechanization in agriculture. 2015. Year LXI. ISSN 0861-9638. Issue 12/2015. Bulgaria. P. 29–31.

Войналович А. В., Писаренко Г. Г., Мотрич М. М. Запобігання травматизму операторів сільськогосподарських агрегатів з використанням засобів дефектоскопії. Київ. Аграр Медіа Груп. 2015. 190 с.

Войналович А. В., Мотрич М. М., Кофто Д. Г. Применение дефектоскопического контроля для прогнозирования аварийных ситуаций на механизированных процессах в сельском хозяйстве. MOTROL. Lublin. Poland. 2013. Vol. 15. No 3. P. 157–162.

Виговський С. М., Роговський І. Л. Інженерні заходи забезпечення охорони праці при експлуатації МЕЗ на зерноскладах підприємств АПК. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: механізація та автоматизація виробничих процесів. Суми. 2016. Вип. 10/3 (31). C. 168–173.

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2014 року № 587 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1201».

Правила технічної експлуатації тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 06 квітня 2010 року № 173, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 липня 2010 року за

№ 509/17804.

Вимоги до технічного стану тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 06 травня 2009 року № 316, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 травня 2009 року за

№ 462/16478.

Технічний регламент затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1367.

ДСТУ ISO 500-1:2012. Сільськогосподарські трактори. Вал відбирання потужності задній типів 1, 2 та 3. Частина 1. Основні технічні характеристики, вимоги щодо безпеки, розміри основного захисного кожуха і зони вільного простору.

ДСТУ ISO 3463:2015. Сільськогосподарські та лісогосподарські колісні трактори. Конструкції для захисту під час перекидання. Метод динамічного випробування та умови приймання.

ДСТУ ISO 4254-1:2012. Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні вимоги.

ДСТУ ISO 5700:2004. Сільськогосподарські та лісогосподарські колісні трактори. Захисні конструкції. Метод статичного випробовування та умови приймання.

Технічний регламент щодо складових частин і характеристик колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1368.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.