МЕТОД РОЗРАХУНКУ ПІДПІРНХ СТІН

Є. А. Бакулін, В. М. Бакуліна, Н. О. Костира

Анотація


Розрахунки огороджувальних конструкцій глибоких котлованів з побудовою універсальних розрахункових моделей для

ґрунтового масиву при контакті з жорсткими елементами огорож

котлованів і фундаментів із застосуванням методів нелінійної теорії пружності і пластичності та їх комп’ютерна реалізація є актуальною проблемою сьогоденного проектування будівель та споруд.

В основу запропонованої методики покладено узагальнення

залежностей механіки ґрунтів для отримання  закономірностей, що дозволяють більш обґрунтовано визначати величину напружено-деформованого стану огорож котлованів, основ та фундаментів прилеглої забудови залежно від неоднорідності ґрунтової основи. Даний підхід визначення розрахункових характеристик ґрунтової основи відрізняється тим, що дозволяє враховувати не тільки її неоднорідність, але й анізотропність фізико-механічних характеристик ґрунтів, окремих елементів і їх зміну.

У розрахунковій схемі задачі передбачається дискретне моделювання плоского ґрунтового неоднорідного (багатошарового) півпростору з наявністю порожнин (котлованів новобудов,  підземних  приміщень  існуючої  забудови)  і  включень (елементів огороджувальних конструкцій, захисних екранів, фундаментів прилеглих будівель і споруд).

Виконані передпроектні дослідження взаємодії огороджувальних конструкцій глибоких котлованів з ґрунтовим півпростором і ґрунтовими основами і фундаментами існуючих будівель засвідчують, що будівництво нової будівлі практично не порушує умови рівноваги надземної і підземної частини існуючих будівель і не викликає значних додаткових внутрішніх зусиль в конструкціях цих будівель.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ренгач В. Н. Шпунтовые стенки. Расчёт и проектирование. Ленинград.

?здательство литературы по строительству. 1970.

Цытович Н. А., Тер-Мартиросян З. Г. Основы прикладной геомеханики в строительстве. Москва. Высшая школа. 1981. 317 с.

Яропольский ?. В. Основания и фундаменты. Ленинград. Государственное

?здательство Водного Транспорта. 1954. 455 с.

Харр М. Е. Основы теоретической механики грунтов. Москва. ?зд-во лит. по стр-ву. 1971. 320 с.

Теллес Д. К. Ф. Применение метода граничных элементов для решения

неупругих задач. Москва. Стройиздат. 1987. 160 с.

Шимановский А. В., Цыхановский В. К. Теория и расчёт сильно нелинейных конструкци. Київ. Сталь. 2005. 432 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.