ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВТКУ МУЛЬТМОДАЛЬНХ ТЕХНОЛОГІЙ ПР МІЖНАРОДНХ КОНТЕЙНЕРНХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ

Н. Ю. Шраменко

Анотація


Визначено передумови розвитку контейнерних перевезень, які пов’язані, передусім, з глобалізацією економіки, використанням інноваційних технологій і підвищенням рівня інформатизації. В результаті аналізу особливостей створення мультимодальної транспортної системи в Україні виявлено наявність комплексу правових, технічних та технологічних проблем, вирішення яких потребує значних інвестицій.

Визначено основні тенденції розвитку мультимодальних технологій при організації перевезень вантажів у контейнерах, які базуються    на    кооперації    учасників    процесу    доставки    та

формуванні єдиного організаційно-економічного, фінансового, інформаційного, кадрового й нормативно-правового забезпечення.

Перспективним напрямком дослідження є розробка методології формування раціональних технологій в мультимодальних системах доставки вантажів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Нагорний Є. В., Шраменко Н. Ю. Комерційна робота на автомобільному транспорті: підручник. Харків. ХНАДУ. 2010. 324 с.

Шраменко Н. Ю. Теоретико-методологічні основи ефективного функціонування термінальних систем при доставці дрібнопартіонних вантажів: монографія. Харків. ХНАДУ. 2010. 156 с.

Ariefiew I. Problems and prospekts for the development of a transport sistems in multimodal process «East-Europe» // Program UE «Autostrady Morske». Porty Morske. Mindzenarodowa konferencia «Porty morske». Szczecin. AM. 2006. S. 17—23.

Соколова О. Є. Концептуальні засади формування мультимодальної системи перевезення вантажів // Наукоємні технології. 2014. № 1 (21). С. 114—118.

Пасічник В. І., Грисюк Ю. С., Пацьора О. В. Ефективність інтермодальних

перевезень як елемент забезпечення високої якості транспортних послуг // Управління проектами, системний аналіз і логістика. 2013. Вип. 12. С. 125—131.

Орда О. О., Шраменко Н. Ю. Концептуальний підхід до організації взаємодії транспортно-експедиторських підприємств з суб'єктами транспортного ринку // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Даля. Северодонецьк. СНУ імені Даля. 2015. Вип. 2 (219). С. 147—151.

Верещака Ю. А. Роль контейнерных перевозок в условиях новой экономики // Економіка транспортного комплексу. 2012. Вип. 20. С. 150—158.

Шраменко Н. Ю. Підвищення якості логістичного сервісу вантажного

терміналу // Восточноевропейский журнал передовых технологий. 2010. Вып. ¼ (43). C. 55—57.

Шраменко Н. Ю. Розвиток та сучасний стан термінальних систем як ресурсозберігаючої технології доставки вантажів // Восточноевропейский журнал передовых технологий. 2010. Вып. 2/4(44). C. 15—17.

Винников В. В., Быкова Е. Д., Винников С. В. Логистика на водном транспорте. Одесса. Фенікс. 2004. 222 c.

Підлісний П. І., Брайковська А. М. Підвищення ефективності змішаних вантажних перевезень шляхом впровадження мультимодальних технологій // Формування ринкових відносин в Україні. Київ. 2013. № 2 (141). С. 67—74.

Петрашевський О. Л. Кириченко А. І. Шляхи підвищення ефективності управління процесами доставки вантажів при мультимодальних перевезеннях // Проблеми транспорту. Київ. НТУ. 2012. № 9. С. 3—16.

Ширяєва С. В. Логістика мультимодальних перевезень // Вісник Національного транспортного університету. Київ. НТУ. 2012. № 26 (2). С. 358—362.

Чорний В. В., Платонов О. І. Принципи економічної безпеки підприємств у мультимодальних перевезеннях // Економічний часопис-ХХІ. 2015. № 7-8(1). С. 50—53.

Шраменко Н. Ю., Орда О. О. Формування альтернативних варіантів транспортно-експедиторського обслуговування вантажовласників при інтермодальних перевезеннях // втомобильный транспорт. Харьков. ХНАДУ. 2015. Вып. 37. С. 70—77.

Шраменко Н. Ю., Нагорний Є. В. Аналіз критеріїв ефективності функціонування логістичних систем при доставці вантажів // Наукові нотатки. Луцьк. ЛНТУ. 2010. Вип. 28. С. 353—357.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.