ТЕХНОЛОГІЧНЙ ПРОЦЕС ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ГІДРОСТАТЧНХ ПРВОДІВ ГСТ-90, -112

А. В. Нанка, А. В. Войтов

Анотація


Технічний  стан гідростатичних трансмісій оцінюється   величиною   загального  к.к.д.,  який  є  добутком коефіцієнта подачі насоса і к.к.д. мотора. Експлуатація ГСТ з низькими значеннями об'ємної к.к.д. (до 20%) призводить до збільшення витрати палива приводним двигуном, а також до зниження продуктивності сільськогосподарської машини.

На підставі розробленого способу діагностування та вимірювального комплексу – гидротестера розроблений технологічний процес діагностування ГСТ-90, ГСТ-112 в процесі експлуатації. Діагностування гідроприводів виконується в господарствах перед початком сезонних робіт або при постановці

комбайнів на зберігання, що дозволяє прийняти рішення на подальшу     експлуатацію     гідроприводу     або     його     заміну.

Технологічний процес діагностування оформлений у вигляді комплекту технологічної документації згідно ГОСТ 3.1105-84.

Результати діагностування ГСТ-90 на комбайни Дон-1500Б в господарствах   дозволяють   стверджувати,  що розроблени технологічний процес і вимірювальний комплекс – gh гидротестер, дозволяють реєструвати величини зменшення коефіцієнта подачі насосів і к.к.д. моторів з коефіцієнтом варіації 0,025–0,054.

За результатами експлуатаційних випробувань отримано розрахункові залежності, які дозволяють визначити відпрацьований ресурс в годинах гідронасосом tн  і гідромотори tмщо дає можливість планувати заміну ГСТ при експлуатації комбайнів у господарствах.


Повний текст:

PDF

Посилання


Горбатов В. В. Аналіз впливу зміни технічного стану гідроприводів циклічної

дії сільськогосподарських машин на перевитрати палива // Вісник ХНТУСГ. 2009. Вип. 80. С. 315—321.

ДСТУ 2193-93. Гідроприводи об’ємні. Насоси об’ємні та гідромотори. Загальні технічні умови.

Галин Д. А. Анализ технического состояния гидростатической трансмиссии

ГСТ-90 // Повышение эффективности функционирования механических и энергетических систем: сб. науч. тр. Морд. гос. ун-т им. Н. П. Огарева. Саранск. Красный Октябрь. 2010. С. 117—120.

Кравчук В., Горбатов В. Методика визначення перевитрат палива при зміні технічного стану гідроприводів сільськогосподарських машин // Motrol. Lublin.

Vol. 11A. Р. 239—246.

Камчугов Н. В. Причины появления ресурсных отказов и оценка долговечности гидростатических трансмиссий сельскохозяйственной техники:

автореф. дис. канд. техн. наук. Челябинск. Ч?МЭСХ. 1992. 16 с.

Балыков Н. М. Обеспечение работоспособности и повышение ресурса гидроприводов сельскохозяйственной и мелиоративной техники применением

комплексных покрытий: автореф. дис. канд. техн. наук. Саратов. СГАУ. 2002. 16 с.

Сенин А. П. Технология регулируемых аксиально-поршневых гидромашин восстановлением ресурсолимитирующих соединений: автореф. дис. канд. техн.

наук. Саранск. ФГБОУ ВПО МГУ им. Н. П. Огарева. 2012. 18 с.

Земсков А. М., ?онов П. А., Галин Д. А., Сенин А. П. Оценка работоспособности объемных гидроприводов ГСТ-112 // Энергоэффективные и ресурсосберегающие

технологии и системы. Саранск. Мордовский ун-т. 2010. С. 102—107.

Литовка С. В. Влияние зазоров качающего узла гидроагрегатов на выходные параметры объемных гидроприводов трансмиссий сельскохозяйственных

машин // Праці ТДАТУ. Мелітополь. 2011. Вип. 11. Т. 2. С. 21—26.

Косолапов В. Б., Литовка С. В. Оценка влияния периодичности замены рабочей жидкости гидропривода трансмиссии на технико-экономические

показатели сельскохозяйственных машин // Вісник ХНТУСГ імені Петра

Василенка. Харків. 2010. Вип. 93. Т. 1. С. 493—499

Кириллов Ю. ?., Каулин Ф. А., Хмелевой А. Н. Ремонт и эксплуатация объемного гидропривода. Москва. Агропромиздат. 1987. 80 с.

Бойко ?. Г. , Войтов А. В., Войтов В. А. Структурная идентификация

математической модели диагностирования объемного гидропривода ГСТ-90,

// Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК. Київ. 2015. Вип. 226. С. 124—132.

Войтов А. В., Бойко ?. Г. Параметрическая идентификация динамической модели переходных процессов в поршневых гидронасосах и гидромоторах //

Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів.

Харків. 2015. Вип. 3. С. 105—117.

Войтов Антон, Бойко ?ван. Обоснование диагностических признаков технического состояния объемного гидропривода сельскохозяйственных машин // Motrol. Lublin. 2016. Vol. 18. № 5. Р. 73—82.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.