МОДЕЛЮВАННЯ ВТРАТ ВРОЖАЮ ВНАСЛІДОК ВІДМОВ МАШН ПР ПРОПОРЦІЙНОСТІ ВТРАТ ВІДХЛЕННЮ ВІД ОПТМАЛЬНОГО АГРОСТРОКУ

С. А. Шевченко

Анотація


Одним з основних факторів, який обумовлює якість технологічної операції рослинництва, є час її виконання.

Несвоєчасність виконання операції призводить до зменшення коефіцієнту реалізації біологічного потенціалу (КРБП) рослин і, відповідно, втрати частини врожаю. Метою даної роботи є визначення залежностей чисельних характеристик втрати врожаю внаслідок відмови машини. Втрати врожаю апроксимуються як пропорційні модулю відхилення часу виконання операції від оптимального агротехнічного строку.

По-перше, середнє значення КРБП рослин за відсутності відмов визначається. Далі, визначається середнє значення КРБП рослин за наявності відмови. Втрата врожаю визначається шляхом порівняння указаних значень середніх КРБП рослин.

Втрата врожаю розглядається як функція від двох випадкових величин – моменту виникнення відмови і тривалості відновлення машини. Розглядаються два випадки: відмова машини на висхідній частині залежності КРБП рослин від часу та відмова на спадаючій частині цієї залежності.

За допомогою теорії функцій від випадкових аргументів чисельні характеристики втрат врожаю окремо для кожного з цих випадків обчислюються. Втрати КРБП рослин визначаються як імовірнісна суміш цих часткових втрат. Одержано залежності чисельних характеристик втрат врожаю від чисельних характеристик тривалості відновлення машини і інтенсивності втрат врожаю із часом. Спрощені залежності для випадку експоненціального розподілу тривалості відновлення одержані.

Одержані результати можуть використовуватись при виборі стратегії і концепції технічного обслуговування машин рослинництва та при створенні автоматизованих систем прийняття рішень в рослинництві.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ковтун Ю. Реалізація біопотенціалу сільгоспкультур як показник рівня індустріального землеробства // Техніка і технології АПК. 2012. № 11 (38). С. 31—35.

Gunnarsson C., Sporndly R., Hansson P.-A. Costs for the Silage Harvest in Conventional and Organic Milk Production Timeliness // Biosystems Engineering. 2005. № 92 (3). P. 285—293.

Курило В., Ганженко А., Герасименко Л. Энергетическая ценность сахарного сорго в зависимости от сроков сева и глубины заделки семян // Motrol. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture. 2013. Vol. 15. № 4. P. 55—61.

Kalbarczyk R. Reaction of field cucumber (Cucumis sativus L.) to the delay of agrotechnical dates and phonological phases in Poland // Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. 2009. Vol. LVII. № 5. P. 159—166.

Сборник нормативных материалов на работы, выполняемые машинно-технологическими станциями (МТС). Москва. ФГНУ Росинформагротех. 2001. 190 с.

Пастухов В. ?. Обоснование оптимальных комплексов машин для механизации полевых работ: Дис. … д-ра техн. наук: 05.05.11. Харьков. ХНТУСХ имени Петра Василенко. 2006. 419 с.

Eftymios Gr. Mygdakos. Factors affecting picker capacity, area harvested and harvesting cost of cotton // Journal of Food, Agriculture & Environment. 2009. № 7. P. 214—223.

Сидорчук О., Войтюк В. Теоретичні основи визначення технологічно допустимої тривалості виконання обслуговуючо-ремонтних робіт // Техніка і технології АПК. 2011. № 12. С. 25—27.

Шевченко С. А. Дослідження впливу відмови техніки на коефіцієнт реалізації біологічного потенціалу рослин // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2010. Вип. 94.

С. 22—25.

Шевченко С. А. Правило замены агрегата по техническому состоянию с учетом инкубационного этапа развития дефекта // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. 2016. № 4. С. 190—201.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.