МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОПРОВІДНХ ВЛАСТВОСТЕЙ АГРОБІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ҐРУНТОВОГО СЕРЕДОВЩА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКХ УГІДЬ

О. О. Броварець

Анотація


Втілення сучасних технологій землеробства дозволяє планувати витрати насіннєвого матеріалу, добрив, пестицидів та інших технологічних матеріалів, у тому числі палива, визначати загальну стратегію управління агробіологічним потенціалом поля тощо. Проте, на сьогодні при реалізації даних технологій бракує ефективних систем збору та реєстрації (моніторингу) місцевизначеної інформації (агробіологічної та фітосанітарної) про стан сільськогосподарських угідь у технологіях точного землеробства. Існуючі способи і засоби реалізації цього процесу недосконалі.

Розвинуті точні моделі імпульсивної оптики диспергуючих середовищ таких, як ґрунти сільськогосподарського призначення (ГСП), у часовому вимірі такі моделі описують взаємодію

ультракоротких відео імпульсів, які складаються тільки з одного чи кількох коливань поля, з деякими класами діелектриків й провідників (ГСП). Поля, які збуджуються відео імпульсами у цих середовищах можна подати й аналітично завдяки точним неперіодичним і нестаціонарним розв’язкам рівнянь Максвелла. Такі розв’язки отримані безпосередньо у часовому вимірі, поза межами фур’є – розкладів й без традиційного розділення полів на частини/складові котрі залежать від часу або від координат (т. з. нероздільні розв’язки). Ці нероздільні розв’язки утворюють математичну основу аналізу несинусоїдальних хвиль. Гнучке моделювання форми відео імпульсів за допомогою функцій  Лаггера дозволяє подати у явному вигляді залежності процесів відбиття й заломлення відео імпульсів електромагнітних полів від їх форм й тривалості при взаємодії з ГПС.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бахрах Л. Д., Блискавицкий А. А. Успехи физических наук. 1993. Т. 162. № 2. С. 160.

Ландау Л. Д., Лифиц Е. М. Электродинамика сплошных сред. Москва. Наука. 1982. 624.

Sun E., Rusch W. IEEE Transactions. Antennas & Propagation. 1994. V. 42. №1. P. 9.

Kaizer G. A. Friendly Gnide to Wavelets. N.Y. Birkhanser. 1994. 480 p.

Shvartsburg A. B. Time – Domain Optics of Ultrashort Waveforms. Oxford Univercity Press. 1996. 510 p.

Shvartsburg A. B. Non – Sinear Pulses in Integrated and Waveguide Optics. Oxford Univercity Press. 1993. 360 p.

Шварцбург А. Б. Видеоимпульсы и непериодические волны диспергирующих средах (точно решаемые модели). Успехи физических наук. 1998. Т. 168. №1.

С. 85—103.

Данилов В. А., Шварцбург А. Б. Негармонические электромагнитные импульсы в проводящей среде. Доклады Академии наук. 1995. Т. 341. №3.

С. 330—333.

Harmuth H. F., Hussain G. M. Propagation of Electromagnetic Signals. Singapore. World Scientigic. 1994. 400 p.

Диктин В. А., Прудников А. П. ?нтегральные преобразования и операционное исчисление. Москва. Физматгиз. 1961. 360 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.