ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ВЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКХ МАШН В ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

В. Г. Опалко

Анотація


Ефективність використання техніки при якісному виконанні покладених функцій визначається їх технічним рівнем. Аналіз літературних джерел і нормативних документів свідчить про різний підхід при визначенні технічного рівня.

Застосований системний підхід при визначенні технічного рівня сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва. Питання оцінки технічного рівня техніки виникають на всіх етапах життєвого циклу. Залежно від розглянутого етапа змінюється обсяг інформації, використовуваної для опису стану техніки. Для опису кожного етапу використовуються певні характеристики і відповідні їм показники, які досліджуються

не ізольовано, а у взаємозв'язку, тому що кінцеві характеристики формуються всім комплексом технологічних впливів і змінюються під час виготовлення, експлуатації, технічного обслуговування.

Технічний рівень машин не залишається постійним протягом життєвого циклу. На етапах експлуатації можливе тільки зниження технічного рівня через порушення правил експлуатації, в результаті впливу зовнішніх і внутрішніх факторів. В процесі експлуатації технічний рівень техніки, ефективність її функціонування визначається експлуатаційними умовами та якістю самої машини. При цьому експлуатаційні умови визначаються по відношенню до машини як зовнішні впливи в процесі її функціонування, а якість формується в процесі її виробництва і змінюється під дією зовнішніх факторів.

Технічний рівень сільськогосподарської техніки визначається якістю виготовлення  і залежить від комплексної дії багатьох факторів: грунтово-кліматичних умов, агротехнічних вимог, режимів роботи), технічного обслуговування.


Повний текст:

PDF

Посилання


ДСТУ 2925-94. Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення : Качество продукции. Оценка качества. Термины и определения : чинний від 1996-01-01. Офіц.вид. Київ. Держстандарт України, 1995. 27с.

Билинкис В. Д. Методы оценки технического уровня и конкурентоспособности продукции. Воронеж: ?зд-во ВГТУ, 2000. 118 с.

Консон А. С. Технический уровень, надежность и качество продукции (методическое пособие). Ленинград. Л?Э? им. П. Тольятти, 1966. 43 с.

Крянев А. В., Семенов С. С. Оценка технического уровня многоуровневых сложных технических систем. Когнитивный анализ и управление развитием ситуаций (CASC'2011). Труды IX Международной конференции (14–16 ноября 2011 г., г. Москва). Москва. ?ПУ РАН, 2011. С. 160—169.

Азгальдов Г. Г. Теория и практика оценки качества товаров : (Основы квалиметрии). Москва. Экономика. 1982. 256 с.

ДСТУ 3230-95. Управління якістю та забезпечення якості. Терміни та визначення: Управление качеством и обеспечение качества. Термины и определения: чинний від 1196-07-01. Офіц. вид. Київ. Держстандарт України, 1996. 37 с.

ДСТУ ISO 9000-2001 Системи управління якістю. Основні положення та словник. Чинний від 2001-10-01. Офіц. вид. Київ. Держстандарт України, 2001. VI, 27 с.

Ящерицын П. ?., Акулович Л. М., Хейфец М. Л. Основы проектирования технологических комплексов в машиностроении. Минск. Технопринт, 2006. 248 с.

ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимоги. Чинний від 2009-09-01. Офіц. вид. Київ. Держстандарт України, 2009. 33 с.

ГОСТ 15467-79 Дата введения 01.07.79. ?ПК ?здательство стандартов Москва. 1979. 22 с.

Проников А. С. Надежность машин. Москва. Машиностроение. 1978. 306 с.

Александр Хрулев. Что такое дефекты и как с ними бороться http://www.ab-engine.ru/rec_termine.html.

Рубльов В. І., Войтюк В. Д. Управління якістю технічного сервісу і сільськогосподарської техніки при постачанні. Київ. НАУ. 2006. 236 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.