№ 226 (2015)

(англ)

Зміст

Статті

S. M. Nikolaenko, V. M. Bulgakov, D. G. Voytyuk
I. I. Ibatullin, A. V. Shostak
D. G. Voytyuk, Yu. V. Chovniuk, Yu. O. Gumenyuk
V. D Voytyuk, M. I. Denisenko, A. S. Opalchuk
Ya. M. Mykhaylovych, A. M. Rubets
D. G. Voytyuk, L. V. Aniskevych, V. V. Teslyuk
S. P. Sokol
S .A. Solovyov, V. S. Gerasimov, V. P. Miklush
A. S. Kobets, M. M. Naumenko, N. O. Ponomarenko
A. V. Sydorchuk, P. M. Lub, A. O. Sharybura, V. V. Grabovets
A. V. Sydorchuk, P. M. Lub, A. O. Sharybura, V. V. Grabovets
L. V. Aniskevych, V. M. Starodubtsev
I. G. Boyko, A. V. Voitov, V. A. Voitov
V. O. Sheychenko, M. M. Anelyak, A. Ya. Kuzmich, S. O. Kustov, O. M. Gritsaka
A. M. Polyakov, A. I. Dziuba
R. V. Antoshchenkov, A. T. Lebedev
A. V. Shostak
O. S. Grinchenko
V. D. Voytyuk, V. I. Rublev, V. G. Opalko
T. S. Skoblo, S. P. Romaniuk, A. I. Sidashenko, E. L. Belkin
S. A. Navrotskyi
V. D. Voytyuk, A. V. Voytyuk
O. Ye. Gutz
A. V. Dzhoshar
O. V. Zakharchuk
P. A. Stetsyuk
T. S. Skoblo, A. O. Naumenko, V. M. Vlasovets, Ye. L. Belkin
A. V. Novitskiy, Z. V. Ruzhylo
G. V. Teslyuk, B. A. Volyk, A. M. Pugach
M. P. Artiomov
S. M. Geruk, K. B. Borak, V. G. Rudenko
G. B. Inozemtsev, O. V. Okushko
V. M. Pryshlyak
M. P. Artiomov, M. L. Shulyak
Yu. O. Kovalchuk, V. V. Didur, A. V. Nevzorov
A. M. Tryguba
M. L. Zaets, M. M. Zhyvega
V. I. Vetohin
G. A. Golub
I. G. Grabar, O. I. Grabar
V. V. Kozyrskyy, I. V. Radko
P. M. Kukharenko
I. V. Morozov, V. I. Morozov, E. V. Olkhovskiy
M. P. Volokha
V. S. Loveykin, K. I. Pochka
P. M. Polyanskiy
V. V. Savchenko, O. Yu. Sinyavsky
V. V. Teslyuk, V. V. Teslyuk, N. S. Shvedik
C. V. Pulka, V. M. Baranovsky, V. Ya. Gavrilyuk, V. S. Senchyshyn
O. A. Beshun, O. A. Marus