Розвиток свинарства в УкраїніН. П. Грищенко

Анотація


Вагому частку у формуванні продовольчої безпеки населення займає галузь свинарства, попит на продукцію якої у споживанні м’яса становить близько 35 %. Скорочення кількості дрібних товаровиробників свинини закріплює позиції високотехнологічних підприємств, що зумовлює підвищення якості виробленої продукції та спонукає до вирішення задач імплементації міжнародних норм і стандартів виробництва свинини у вітчизняну практику з врахуванням загрозливого епізоотичного стану. Тому, питання розвитку свинарства України у сучасних умовах є актуальним та потребує глибокого вивчення.

Метою роботи було дослідження сучасного стану розвитку свинарства у площині динаміки поголів’я свиней та їх продуктивності за категоріями господарств, а також узагальнити сучасні умови розвитку галузі в умовах загрозливого епізоотичного стану. Для проведення досліджень були використані методи синтезу, аналізу та порівняння.

Нарощування обсягів виробництва у галузі свинарства досягається завдяки впровадженню у виробництво науково-обґрунтованих та енергоощадних технологій, а також модернізації обладнання на свинарських підприємствах. Сучасний стан розвитку економіки України передбачає ведення підприємницької діяльності на засадах імплементації нормативно-правових актів до міжнародних стандартів якості та безпечності харчових продуктів, які передбачають гуманне ставлення та забезпечення комфорту тварин з метою повного розкриття їх біологічного потенціалу.

Середня жива маса свиней, вирощених домогосподарствами за 2017 рік, становила 133 кг. Загальною особливістю для промислових свинокомплексів та домогосподарств є підвищення показників ефективності виробництва, а саме збільшення виходу життєздатних поросят від свиноматки на 28,16 %. Така тенденція забезпечила збільшення виробництва свинини на одну свиноматку до 39,6 %, показник якого вдалося досягти шляхом відтворення стада.

Перспективи подальших досліджень будуть спрямовані на вивчення розвитку галузі свинарства в умовах індустріалізації з метою унеможливлення потрапляння АЧС на промислові об’єкти виробництва та переробки продукції свинарства.

Повний текст:

PDF

Посилання


Баньковська, І. Б. Модель оптимізації виробництва якісної свинини в сучасних умовах товарного свинарства / І. Б. Баньковська [та ін.] // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. К.: Вид-во НУБіП України, 2016. – № 250. – С. 114 –124.

Вдовенко, Н. М. Регулювання ринку свинини України в умовах євроінтеграції: [монографія] / Н. М. Вдовенко, Н. П. Грищенко, В. С. Шепелєв. – К: Кондор-Видавництво, 2017. – 371 с.

Волощук, В. М. Стан і перспективи розвитку галузі свинарства / В. М. Волощук // Вісник аграрної науки. – 2014. – № 2. – С. 17 – 20.

Державна служба статистики України. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua

Повод, М. Г. Відтворювальна здатність свиноматок зарубіжної селекції в умовах інтенсивної технології / М. Г. Повод, О. М. Храмова // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво. – Суми, 2017. – № 5(2). – С. 119 – 122.

Zasukha, Y.V. Тhe impact of wet and dry feeding methods on fattening pigs / Y.V. Zasukha, A.A. Getya, V.M. Kondratiuk, S.M. Grishchenko // Journal "Gyvulininkystė" (Animal Husbandry) – 2016. – № 64. – Р. 40 – 48.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.