Використання полину австрійського у годівлі овець

Є. П. Феденко, В. С. Яковчук

Анотація


У статті викладено результати експериментальних досліджень щодо можливості і доцільності використання полину австрійського в годівлі овець.

Актуальність даного дослідження зумовлена необхідністю пошуку нових потенційно кормових рослин, пристосованих до несприятливих умов вирощування.

Мета статті – вивчити продуктивні показники баранців на відгодівлі за використання сіна полину австрійського.

Дослідження проведено за загальноприйнятою методикою постановки науково-господарського експерименту з розподілом тварин на контрольну та дослідну групи. Контрольний забій проведено згідно з методикою оцінки м’ясної продуктивності овець.

Встановлено, що використання сіна полину австрійського забезпечило середньодобові прирости живої маси на рівні 150 г, що на 15 % менше, ніж у контрольної групи. Проте маса парної туші та внутрішнього жиру була трохи вищою саме в дослідній групі. Можливе пояснення цього протиріччя полягає в тому, що вівці, які отримували полин, споживали менше води, а тому, можливо, що маса вмісту рубця була у них нижчою. Встановлено, що маса крові була нижчою у тварин дослідної групи, що, можливо, також було наслідком меншого споживання води.

Гематологічні дослідження разом із спостереженням за станом і поведінкою тварин свідчать про те, що у тварин із дослідної групи не було зневоднення.

Дослідження має рекогносцирувальний характер. Його результати говорять про можливість і доцільність використання сіна полину австрійського у годівлі овець шляхом часткової заміни інших видів сіна з культурних трав.

У подальшому слід провести дослідження з більш тривалого згодовування сіна полину та більш детальним вивченням продуктів забою.

Повний текст:

PDF

Посилання


Boufennara, S. Chemical composition and digestibility of some browse plant species collected from Algerian arid rangelands [Електронний ресурс] / S. Boufennara, S. Lopez1, H. Bousseboua1, R. Bodas, L. Bouazza1. // Spanish Journal of Agricultural Research. – 2012 – №10, (1). Р. 88-98. – Режим доступу:http://digital.csic.es/bitstream/10261/58442/1/Spanish%20Journal%20of%20Agricultural%20Research%202012%20Vol.%2010.pdf.

Kim, S. C. The effects of increasing the level of dietary wormwood (Artemisia montana Pampan) on intake, digestibility, N balance and ruminal fermentation characteristics in sheep [Електронний ресурс] / S. C. Kim, A. T. Adesogan, J.H. Shin, M.D. Lee, Y.D. Ko //– Livestock Science. – 2006. Vol. 100, Issue 2, – P. 261-269. – Режим доступу: http://www.journals.elsevierhealth.com/periodicals/livsci/article/PIIS030162260500271X/abstract.

National report on the rangeland health on Mongolia [Електронний ресурс] / Ministry of Food and Agriculture, Ulaanbaatar, Mongolia, 2015. // – Режим доступу: https://jornada.nmsu.edu/files/Mongolia-Rangeland-health-Report_EN.pdf

Tariq, K.A. Anthelmintic activity of extracts of Artemisia absinthium against ovine nematodes [Електронний ресурс] / K.A. Tariq, M.Z. Chishti, F. Ahmad, A.S. Shawl // J. Vet. Parasitol. – 2009. – № 9; 160 (1-2). Р. 83-8.– Режим доступу: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19070963

Wang, Shiping The dietary composition of fine wool sheep and plant diversity in Inner Mongolia steppe [Електронний ресурс ] / Shiping Wang // J. Acta Ecologica Sinica – 2000. – №20 (6). – Р. 951-957] – Режим доступу: http://europepmc.org/abstract/cba/533708

Бутаева, З. З. Засухо- и солеустойчивые кормовые растения, перспективные для восстановления продуктивности кизлярских пастбищ [Текст]: дис. ... канд. биол. наук : 03.00.16 / З. З. Бутаева; – Махачкала, 2005. – 149 с.

Потёмкина, В. А. ?спытание полыни при мониезиозе жвачных [Текст] / В.А. Потёмкина // Овцеводство. – 1956. – № 5. – С. 34-36.

Янов, В. ?. Особенности формирования урожая разных видов полыни и научное обоснование технологи возделывания полыни эстрагонной на светло-каштановых соленцеватых почвах северо-западного Прикаспия [Текст]: автореф. дис. … д-ра сельскох. наук : 06.01.01 / В. ?. Янов; Россия. – Ставрополь, 2012. – 36 с.

Полин австрійський [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://fitoapteka.org/herbs-p/2051-artemisia-austriaca


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.